Médiá, spoločenská zodpovednosť korporácií a trvalo udržateľný rozvoj

Sektor médií v širokom zmysle slova, sa môže stať v 21. storočí dominantným priemyselným odvetvím. Žiadny iný priemysel tak jednoznačne neovplyvňuje zmýšľanie ľudí a politikov, pokiaľ ide o priority CSR a SD.

Analýza sa zaoberá rolou médií pri budovaní agendy CSR a SD vo firmách. Takisto zobrazuje spôsoby, ako novinári vnímajú, pokrývajú a zaraďujú túto problematiku v médiách.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA