Dobrí sú úspešní

Nikomu sa zatiaľ nepodarilo vypočítať, aký komerčný dopad majú pre firmy CSR aktivity. Podľa globálneho prieskumu medzi manažérmi veľkých firiem však určite nie je negatívny.

Krátka správa

Firmy, ktoré sa nezaoberajú len úzko oblasťou svojho podnikania a dosahovaním zisku, ale kladú dôraz aj na spoločensky zodpovedné správanie (v environmentálne, sociálnej oblasti a pod.) mali minulý rok lepšie komerčné výsledky. Podľa štúdie Economist Intelligence Unit: Doing Good: Business and the Sustainability Challange zaznamenali v 2007 vyšší rast i vyšší nárast cien.

Štúdia, ktorú sponzorovali spoločnosti ako Orange, Bank of America, A.T. Kearney, či SAP, nepracuje s porovnaním historických údajov. Preto nie je možné povedať, či ide o dlhodobý trend. Poskytuje však pohľad na vnímanie spoločenskej zodpovednosti priamo v podnikateľských kruhoch. Na základe prieskumu 1 254 manažérov veľkých medzinárodných firiem prichádza k záveru, že CSR aktivity sú vnímané ako ekonomicky prínosné.

Asi jedna tretina respondentov označila za najväčší prínos CSR prilákanie zákazníkov, zvýšenie hodnoty akcií a zvýšenie ziskov. Len 6% súhlasilo s tvrdením, že CSR neprináša „žiadne výhody okrem toho, že sa splnia právne požiadavky“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA