Dva milióny korún na študentské projekty

"Máš pocit, že máš na viac?" je názov tretieho ročníka grantového programu Konta Orange. Podporí 36 kreatívnych študijných projektov vysokoškolákov.

Študenti, ktorí sa chcú naučiť viac, ako im ponúkajú vyučovacie osnovy, môžu rozvinúť svoj talent a schopnosti vďaka grantovému programu Konta Orange. Na akademický rok 2008/2009 sa nazbieralo 81 žiadostí o podporu. Dva milióny korún si napokon rozdelí 36 úspešných nápadov.

Medzi nimi aj projekt študenta Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Je vášnivým botanikom a rozhodol sa vypestovať na pozemku školy botanickú záhradu, v ktorej sa budú môcť realizovať všetci jeho spolužiaci. Poznatky z výskumu využijú pri príprave seminárnych, bakalárskych ako aj diplomových prác.

Prehliadka odevného dizajnu je témou ďalšieho úspešného projektu piatich študentiek Vysokej školy výtvarných umení.  Bude to reflexia šiestich rokov štúdia a získaných skúseností každej mladej autorky. Samotnej prehliadke bude predchádzať mediálna kampaň, vydanie katalógu, zorganizovanie diskusie alebo seminára. Dievčatá tak získajú aj skúsenosti s organizovaním podobných akcií v budúcnosti.

Režijno – dramatický „tandem“ dvoch spolužiakov študujúcich v tom istom ročníku na Vysokej škole múzických umení pripravil inscenáciu s pražskými hercami, ktorá mala veľký úspech u pedagógov i študentov. To ich povzbudilo k spoločnej tvorbe ďalšej autorskej inscenácie, ktorá je obsahom projektu. V priebehu jej prípravy bude vznikať dokumentárny film, ktorý sa stane študijným materiálom ako aj archívom zážitkov a skúseností.

Do grantového programu sa mohli zapojiť všetci vysokoškoláci, jednotlivo aj v tímoch, ktorí budú v akademickom roku 2008/2009 dennými študentmi 1. až 6. ročníka na niektorej z akreditovaných univerzít alebo vysokých škôl na Slovensku. Najviac žiadostí predložili študenti spoločenských vied (35), nasledovali prírodné (13) a ekonomické (11) vedy. Poslucháči univerzít a fakúlt s technickým zameraním doručili 7 projektov, ostatné žiadosti predložili študenti výtvarného umenia (6), lekárskych vied (6) a múzického umenia (3). 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA