Firemná filantropia a finančná kríza v roku 2009

Stretnutie zástupcov firiem z rôznych segmentov trhu, ktoré zorganizoval Klub firemných darcov, poskytlo ucelený obraz o tom, akým smerom sa bude uberať firemná filantropia v blízkej budúcnosti.

Kríza a jej dôsledky v reálnej ekonomike ovplyvňujú aj firemnú filantropiu na Slovensku, zhodli sa na tom manažéri slovenských firiem, nadnárodných korporácií a médií počas diskusie Klubu firemných darcov. Aj napriek obmedzeným zdrojom tvrdia, že sa aj budúci rok budú snažiť zachovať kontinuitu filantropických projektov. Avšak zdôraznili, že budú klásť väčší dôraz na efektivitu poskytnutých prostriedkov.

Firmy na druhej strane vidia v období horších hospodárskych výsledkov priestor na prehodnotenie aktivít a efektivitu využitia darov vynaložených na firemnú filantropiu. Zhodli sa, že v nasledujúcom období sa zamerajú aj na netradičné a inovatívne spôsoby podpory verejnoprospešných aktivít a komunít. Vo väčšine prípadov sa chcú zamerať na nefinančné darcovstvo v podobe firemného dobrovoľníctva a poskytovania pro-bono služieb.

Filantropia na Slovensku sa podľa záverov diskusie asi posunie k častejšiemu využívaniu nástrojov, ktoré vzájomne prepájajú komerčné aktivity firmy s dobročinnosťou. Zdôraznili dôležitú úlohu médií, ktoré by podľa nich mali o spolupráci firiem a neziskových organizácií viac informovať verejnosť a tým zvyšovať povedomie ľudí o zodpovednom podnikaní a filantropii. Predstavitelia zúčastnených spoločností upozornili aj na fakt, že konečným príjemcom podpory nie sú neziskové organizácie, ale ľudia v núdzi, bez domova alebo inak znevýhodnení obyvatelia.

Diskusiu top manažérov zorganizoval Klub firemných darcov pri Fóre donorov 11. decembra 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA