Firmy chcú etiku v personálnej politike

Najdôležitejšia CSR politika je etika vo vzťahu k zamestnancom. Vyplýva to z prieskumu veľkých spoločností kótovaných na burze NYSE Euronext.

Turbulencie na svetových finančných trhoch a hypotekárna kríza zmenili klímu medzinárodného podnikania. Odráža to aj prieskum medzi šéfmi veľkých nadnárodných spoločností, ktoré sú kótované na burze NYSE Euronext.

Princípy zodpovedného podnikania priamo inštitucionalizované v organizačnej štruktúre a každodenných politikách spoločností sa ukazujú ako významné aktívum v konkurenčnom boji na upadajúcom trhu. Až tretina šéfov tvrdí, že v zhoršených ekonomických podmienkach súčasnosti je ťažšie získať investorov a kapitál. V prípade spoločností aktívnych v oblasti finančných služieb si to myslí až 45% riaditeľov.

“Naša správa zdôrazňuje silné odhodlanie šéfov korporácií vyvinúť jasné stratégie na zasiahnutie potrieb klientov a akcionárov v problematickom ekonomickom protredí,” vyhlásila Catherine R. Kinney z NYSE Euronext.

Dôraz na CSR podnikanie hrá v tomto novom prístupe kľúčovú úlohu. Za najdôležitejšiu časť CSR konceptu považuje 41% riaditeľov etiku v pracovno-právnych vzťahoch naprieč celou organizáciou. Na druhom mieste skončilo, v prípade firiem mimo USA, formalizovanie CSR pozícií a politík v rámci spoločnosti. Americké korporácie označili za druhú najdôležitejšiu úlohu iniciovanie spoločných pravidiel etiky v podnikaní na úrovni celého priemyselného sektoru.

“Doing well by doing good is simply good business,” tvrdí Indra K. Nooyi, šéfka PepsiCo, Inc. Vysvetľuje, čo si  pod koncepciou “dobrý biznis” predstavuje jej spoločnosť: “Znižujeme obsah cukrov a tukov v našich výrobkoch, aby sme pomohli bojovať proti svetovej obezite a zároveň sme aktívni v iniciatívach na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA