Internet v mobile má byť bezpečnejší

Blokovanie nevhodného internetového obsahu v mobile pre deti je vo svete realitou. Vo Veľkej Británii by mobilní operátori chceli ísť ešte ďalej a rozlíšiť filtre podľa veku dieťaťa.

Etický kódex mobilných operátorov vo Veľkej Británii blokuje mladým ľuďom pod 18 rokov prístup na nevhodné stránky. Ktoré to sú, určuje nezávislý orgán podľa štandardov, ktoré uplatňuje Britská rada pre filmovú klasifikáciu na filmy.

Rodičia nemusia žiadať o blokovanie prístupu na internetové stránky 18+ z mobilných telefónov svojich detí. Ak si chce užívateľ prezerať takýto obsah, musí kontaktovať svojho operátora, ktorý si overí jeho vek, čo si zvyčajne vyžaduje aj poskytnutie čísla kreditnej karty.

Britský regulátor Ofcom schválil súčasný etický kódex, ale zároveň vyzval operátorov, či by nemohli vypracovať sofistikovanejší systém, ktorý by pri vyhodnocovaní nevhodnosti obsahu rozlišoval medzi 17-ročným a 8-ročným užívateľom.

K podobnému názoru dospelo aj združenie piatich britských operátorov Mobile Broadband Group. Navrhujú, aby rodičia mohli zablokovať stránky pre malé deti, ktoré však naďalej môžu zostať prístupné pre starších tínedžerov.

Podobnú prax uplatňuje v Británii spoločnosť O2. Umožňuje rodičom vybrať pre mobily svojich detí režim, ktorý ich pustí len na “biely zoznam” 22 tisíc stránok, ktoré sú vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov.

Prienik mobilných telefónov medzi britskú  mládež je výrazný – mobil vlastní viac ako polovica 9-ročných detí. V prípade 15 ročných tínedžerov je prienik až 95%.

Začiatkom roka sa traja slovenskí mobilní operátori dohodli na spoločnom národnom kódexe bezpečného používania mobilných služieb. Rodičia by mali najneskôr od konca budúceho roka získať možnosť blokovať prístup svojich detí na nevhodné stránky, obrázky, či videá.

Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 budú uplatňovať spoločnú klasifikáciu mobilného obsahu. Výnosy z dátových internetových služieb mobilných operátorov stále rastú. “Dominuje záujem o užitočné informácie, ako sú napríklad správy o počasí a spravodajstvo. Potom nasleduje zábava, pri ktorej je na prvom mieste obsah pre dospelých v blokovanej sekcii,“ potvrdzuje pre Pravdu hovorca spoločnosti Orange Peter Tóth.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA