Každá tretia žena

Každá tretia žena je obeťou rodového násilia. Pomalá implementácia brzdí premenu záväzkov rešpektovať práva žien na reálne zmeny v ich živote, tvrdí správa UNIFEM.

Ženy majú stále štyri krát menšie zastúpenie v parlamentoch sveta, než muži. Predstavujú viac ako 60% všetkých neplatených rodinných pracovníkov vo svete. V zamestnaní zarábajú priemerne o 17% menej, ako ich mužskí kolegovia. Asi jedna tretina žien je počas svojho života obeťou rodového násilia. V niektorých častiach sveta umiera každá desiata žena v dôsledku tehotenstva aj napriek tomu, že prostriedky ako tomu zabrániť sú známe a cenovo dostupná.

Správa vydaná Rozvojovým ženským fondom OSN (UNIFEM) konštatuje, že v dôsledku nedostatočnej implementácie sa záväzky ochrany práv žien stále nepremenili na pozitívne zmeny v ich životoch. UNIFEM preto požaduje silnejšie mechanizmy kontroly a vyvodzovania zodpovednosti.

Správa ponúka aj niekoľko príkladov úspešnej praxe v krajinách a inštitúciách – v ich mandáte, praktikách, či vnútornej kultúre – ktoré umožnili lepšie kontrolovať premietanie práv žien do praxe. Ponúka rámec pre pochopenie zodpovednosti a jej sledovania z rodovej perspektívy a aplikuje ho na rozličné kontexty, v ktorých systémy zodpovednosti a kontroly ovplyvňujú prístup žien k zdrojom a moci: politiku, verejné služby, trh práce, trh, súdny systém, medzinárodná pomoc a bezpečnosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA