Neziskové organizácie v období hospodárskej krízy

Predstavitelia neziskového sektora sa na stretnutí členov Fóra donorov zhodli, že vplyvom finančnej krízy sa budú musieť niektoré podporované oblasti ísť do úzadia. Viac ako ochrana životného prostredia sa budú zaoberať sociálnymi témami a podporou tých, ktorých kvalitu života hospodárska situácia najviac ovplyvní.

Hlavnou témou stretnutia predstaviteľov nadácií na stretnutí Fóra donorov, ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2009 v Bratislave boli spôsoby ako sa pripraviť na negatívne vplyvy finančnej krízy na sociálne a inak znevýhodnené skupiny občanov. Jeho členovia udeľujú finančné prostriedky tretím osobám a chcú sa aktívnejšie podieľať na rozvoji slovenského mimovládneho neziskového sektora, posilnení postavenia donorov, ako aj na podpore a presadzovaní myšlienky zodpovedného darcovstva a filantropie v Slovenskej republike.

Neziskový sektor počíta s tým, že podniky musia znížiť objem financií, ktoré zo svojich rozpočtov poskytujú na verejnoprospešné projekty. Slovensko dôsledky hospodárskej krízy neobišli a so zvyšujúcim sa počtom nezamestnaných sa však zväčšuje aj počet tých, ktorí sa obracajú na neziskové organizácie so žiadosťou o finančnú alebo materiálnu pomoc.

Firmy pod vplyvom nových okolností budú dôsledne selektovať na aké dobročinné projekty vynaložia svoje prostriedky. V dôsledku toho aj nadácie musia zefektívniť hospodárenie. Neziskový sektor si podľa riaditeľky Nadácie otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation Aleny Pánikovej uvedomuje, že mnohé organizácie budú čeliť existenčným problémom. To by sa mohlo potom premietnuť aj v spoločenských odvetviach, ktoré sú ich prioritou. Ako príklad uviedla nadácie, ktoré sa zaoberajú rómskou otázkou.

Zástupcovia neziskového sektora pripustili, že viaceré pravdepodobne pristúpia k modifikovaniu oblastí, ktorým sa budú venovať. Väčšina z nich sa viac zameria na sociálne témy a podporu tých, ktorých kvalitu života kríza najviac ovplyvní a iniciatívy napríklad na ochranu životného prostredia budú v úzadí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA