Nominujte na cenu Via bona Slovakia za CSR a filantropiu

Nadácia Pontis oddnes (15. januára) prijíma nominácie na cenu Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Tento rok prebieha deviaty ročník ocenení.

Nadácia Pontis zahájila aj deviaty ročník ocenení Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Oddnes (15. januára) prijíma nominácie za rok 2008 v kategóriách:

HLAVNÉ CENY

  • Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
  • Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

  • Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia
  • Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie
  • Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom
  • Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

  • Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu
  • Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou
  • Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

ŠPECIÁLNE OCENENIE

  • Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku

Nominácie je možné zaslať len elektronicky. Na hlavné ceny nominujú samotné firmy, v ostatných kategóriách môže nomináciu predložiť každý, kto chce upozorniť na aktivity týkajúce sa firemnej filantropie alebo na zodpovedný prístup firiem pokiaľ ide o ich vplyv na životné prostredie, politiku voči zamestnancom, etiku podnikania alebo ich pôsobenia na trhu. Uzávierka nominácií je 13. februára 2009.

Jednotlivé nominované firmy budú hodnotené z kvalitatívneho hľadiska. Komisia, ktorú tvoria reprezentanti firemnej sféry, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií a nezávislých inštitúcií bude hodnotiť v dvoch etapách – najprv individuálne, potom skupinovo. Kandidáti, ktorí postúpia do druhého kola, sa nakoniec budú osobne prezentovať.

Víťazov cien Via Bona Slovakia za rok 2008 vyhlási Nadácia Pontis 2. apríla 2009. Detailné informácie o Via Bona Slovakia, vrátane štatútu a nominačných hárkov pre jednotlivé kategórie nájdete na www.viabona.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA