OECD: Ženy môžu podržať ekonomický rast a stabilitu

Podľa správy OECD sú pracujúce ženy a najmä matky kľúčom k ekonomickej stabilite. Slovensko je medzi 20 krajinami, kde ich pracuje najviac.

Čoraz viac vlád a ekonomických analytikov sa prikláňa k názoru, aby ženy viac prenikali na pracovný trh. Negatívny demografický vývoj vo svete spôsobuje, že kvôli nízkej pôrodnosti a starnúcej populácii je čoraz menej kvalifikovanej pracovnej sily. „V mnohých rozvinutých krajinách pracujúce ženy (obzvlášť matky) hrajú významnú rolu pri udržiavaní ekonomického rastu a zaisťovaní penzijnej a sociálnej ochrany,“ hovorí najnovšia štúdia OECD – „Babies & Bosses“.

V štátoch, kde je najvyšší podiel zamestnaných matiek však často panujú sociálne pomery nevýhodné pre rodiny. Medzi nimi vedie Island, kde majú ženy nárok len na tri mesiace materskej dovolenky. V tejto krajine bude aj v dôsledku krízy počet pracujúcich žien len stúpať. Aj po nedávnom finančnom zrútení na čelo hlavných bánk postavili ženy a to aj napriek tomu, že v sektore dominujú muži. Na vrchole rebríčka je aj Dánsko, ktoré prezmenu míňa na podporu rodín najviac spomedzi štátov OECD.

Na najvyšších priečkach sa umiestnili aj škandinávske krajiny. Okrem toho, že pociťujú negatívne vplyvy demografického vývoja, majú aj silne rozvinuté hnutia za emancipáciu žien. OECD medzi tieto krajiny zaradila aj Slovensko, ktoré  rovnako pociťuje prejavy nízkej pôrodnosti a starnutie obyvateľstva. Podľa predpovedí demografov bude v roku 2060 priemerný vek u nás o 15 rokov vyšší ako v súčasnosti.

K podobným výsledkom dospela aj Deutsche bank, ktorá vydala štúdiu – „Sú ženy skutočne menejcenné?“. Podľa nej by ženy v najbližších rokoch mali tvoriť živý základ pracovnej sily. Nemecko má najnižšiu pôrodnosť v EÚ a vláda sa obáva rastúcej závislosti na lacnej pracovnej sile nelegálnych migrantov. Už teraz však takmer tretinu miest vo vrcholovom manažmente a zákonodarstve majú ženy.

V rozvinutých krajinách sú ženy často tlačené do bezvýchodiskovej situácie. Buď sú nútené vybrať si, či pracovať a nevenovať sa deťom, alebo nepracovať a byť v oveľa horšej sociálnej situácii. Francúzsko má relatívne vysokú pôrodnosť najmä vďaka podporovanému volnejšiemu prístupu zamestnávateľov k zamestnancom s deťmi. Podľa expertov je francúzsky model riešením aj pre ostatné členské krajiny najmä pokiaľ chce EÚ do roku 2010 dosiahnuť plánovanú 60-percentnú mieru zamestnanosti žien.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA