Skepticizmus brzdí zodpovedné podnikanie

Ako presadiť princípy zodpovedného podnikania do širokej praxe? Treba viac informácií a menej skepsy. Tvrdí to správa organizácie Business for Social Responsibility.

Pozadie:

Business for Social Responsibility je nezisková organizácia so sídlom v San Franciscu a pobočkami po celom svete. Od roku 1992 poskytuje CSR riešenia pre veľké korporácie i miestne firmy, s cieľom budovať udržateľnú ekonomiku. Výsledkom jej výskumnej činnosti je aj aktuálna správa “Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá: Presun k mainstreamovému investovaniu?”

Otázky:

Čoraz viac investorov a firiem uplatňuje zodpovedné podnikanie charakteristické najmä využívaním environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG kritériá). Stále však tvoria iba časť biznis sféry a väčšina investičných aktérov tieto princípy obchádza. Dôvodom je niekoľko bariér, ktoré analyzuje správa organizácie Business for Social Responsibility (BSR):

  • Skepticizmus voči ESG kritériám: Jedna z najvážnejších prekážok väčšieho využívania zodpovedného podnikania v praxi. Investori by mali zmeniť svoj prístup k biznisu a posunúť sa ďalej od tradičných koncepcií. Mali by pochopiť, že posudzovanie investícií aj na základe ESG kritérií sa vypláca.

  • Nedostatok expertov: Investiční profesionáli sú vyškolení vo finančných analýzach a chýbajú im vedomosti o ESG kritériách. Niekoľko investičných domov už začalo školiť svojich expertov aj v oblasti zodpovedného podnikania, iné spoločnosti si najali externých poradcov. ESG kritériách sa dostávajú aj do niektorých MBA a CFA programov.
  • Nedostatok informácií: Dôkazy o prepojenosti ESG kritérií a finančnej výnosnosti sú stále nedostatočne podložené, čo podkopáva dôveru investorov. Dá sa však oprieť o výsledky spoločnosti Goldman Sachs – tá ohodnocuje potenciál spoločností a ich výsledkov na základe ESG kritérií. Kvalita tohto ratingu predbehla burzový index MSCI o 25% od augusta 2005.
  • Časový nesúlad medzi cieľmi: Zodpovedné podnikanie má dlhodobé ciele a výhody ESG kritérií potrebujú čas, aby sa naplno prejavili. Akcionári však tlačia na okamžité finančné výsledky, čo je často v rozpore s udržateľnými investíciami.
  • Nedostatočné vyhodnocovanie údajov: Vykazovanie zodpovedného podnikania nie je štandardizované, čo komplikuje vyhodnocovanie a porovnávanie korporátnych výsledkov na trhu. Spoločnosti by mali postupovať podľa jednotných pravidiel, ako napríklad Global Reporting Initiative, čo prinesie do procesu viac transparentnosti a motivácie.

Pozície:

Laura Commiíke Gitman, riaditeľka BSR: “Naša správa môže pomôcť investorom a podnikateľom prekonať problémy spojené s integráciou ESG kritérií do investičných rozhodnutí. Keď sa to podarí, začnú sa tieto princípy prenášať do riadenia celej firmy, čo bude mať pozitívny vplyv na finančné výsledky aj udržateľnosť.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA