Skepticizmus brzdí zodpovedné podnikanie

Ako presadiť princípy zodpovedného podnikania do širokej praxe? Treba viac informácií a menej skepsy. Tvrdí to správa organizácie Business for Social Responsibility.

Pozadie:

Business for Social Responsibility je nezisková organizácia so sídlom v San Franciscu a pobočkami po celom svete. Od roku 1992 poskytuje CSR riešenia pre veľké korporácie i miestne firmy, s cieľom budovať udržateľnú ekonomiku. Výsledkom jej výskumnej činnosti je aj aktuálna správa “Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá: Presun k mainstreamovému investovaniu?”

Otázky:

Čoraz viac investorov a firiem uplatňuje zodpovedné podnikanie charakteristické najmä využívaním environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG kritériá). Stále však tvoria iba časť biznis sféry a väčšina investičných aktérov tieto princípy obchádza. Dôvodom je niekoľko bariér, ktoré analyzuje správa organizácie Business for Social Responsibility (BSR):

  • Skepticizmus voči ESG kritériám: Jedna z najvážnejších prekážok väčšieho využívania zodpovedného podnikania v praxi. Investori by mali zmeniť svoj prístup k biznisu a posunúť sa ďalej od tradičných koncepcií. Mali by pochopiť, že posudzovanie investícií aj na základe ESG kritérií sa vypláca.

  • Nedostatok expertov: Investiční profesionáli sú vyškolení vo finančných analýzach a chýbajú im vedomosti o ESG kritériách. Niekoľko investičných domov už začalo školiť svojich expertov aj v oblasti zodpovedného podnikania, iné spoločnosti si najali externých poradcov. ESG kritériách sa dostávajú aj do niektorých MBA a CFA programov.
  • Nedostatok informácií: Dôkazy o prepojenosti ESG kritérií a finančnej výnosnosti sú stále nedostatočne podložené, čo podkopáva dôveru investorov. Dá sa však oprieť o výsledky spoločnosti Goldman Sachs – tá ohodnocuje potenciál spoločností a ich výsledkov na základe ESG kritérií. Kvalita tohto ratingu predbehla burzový index MSCI o 25% od augusta 2005.
  • Časový nesúlad medzi cieľmi: Zodpovedné podnikanie má dlhodobé ciele a výhody ESG kritérií potrebujú čas, aby sa naplno prejavili. Akcionári však tlačia na okamžité finančné výsledky, čo je často v rozpore s udržateľnými investíciami.
  • Nedostatočné vyhodnocovanie údajov: Vykazovanie zodpovedného podnikania nie je štandardizované, čo komplikuje vyhodnocovanie a porovnávanie korporátnych výsledkov na trhu. Spoločnosti by mali postupovať podľa jednotných pravidiel, ako napríklad Global Reporting Initiative, čo prinesie do procesu viac transparentnosti a motivácie.

Pozície:

Laura Commiíke Gitman, riaditeľka BSR: “Naša správa môže pomôcť investorom a podnikateľom prekonať problémy spojené s integráciou ESG kritérií do investičných rozhodnutí. Keď sa to podarí, začnú sa tieto princípy prenášať do riadenia celej firmy, čo bude mať pozitívny vplyv na finančné výsledky aj udržateľnosť.”

REKLAMA

REKLAMA