Švédsky penzijný fond presadzuje ženy

Švédsky štátny penzijný fond bude presviedčať firmy, do ktorých investoval, aby prijímali do vedenia viac žien.

Švédsky štátny penzijný fond AP2 (Druhý švédsky národný penzijný fond) ohlásil, že „bude iniciovať dialóg“ s firmami a priemyselnými sektormi vo svojom portfóliu, ktoré majú najnižšie zastúpenie žien v riadiacich funkciách. Zatiaľ nešpecifikoval, či chce proti nim podniknúť aj nejaké ďalšie kroky.

Rozhodnutie sa zakladá na výsledkoch prieskumu, ktorý robil fond medzi firmami vo svojom portfóliu. Zistil, že prvý krát po desiatich rokoch klesol podiel žien v riadiacich orgánoch spoločností, z 19,3% na 18,6%, zatiaľ čo percento žien – výkonných riaditeliek ostalo na 13%.

Podobné signály vyšli minulý rok aj zo strany nórskej vlády. Varovala, že legislatívne zakročí proti firmám, ktoré na vedúcich postoch nemajú rovné zastúpenie žien.

Fond spravuje aktíva v hodnote 227 miliárd švédskych korún (23 miliárd eur). V jeho portfóliu sú švédske i zahraničné firmy a zameriava sa na dlhodobé investície s efektívnou úrovňou rizika. Vedenie fondu je menované vládou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA