Väčšina Slovákov nepozná pojem zodpovedné podnikanie

Podľa kvantitatívneho prieskumu vnímania zodpovedného podnikania (ZP) slovenskou verejnosťou 40 % respondentov nevedelo, čo by ZP malo obsahovať. Pätina Slovákov si dokonca myslí, že takéto firmy na Slovensku nie sú.

Pojem zodpovedné podnikanie väčšina Slovákov nepozná, vyplýva to z kvantitatívneho prieskumu vnímania zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou. Rovná polovica opýtaných o ňom zatiaľ nepočula, ani nečítala a 11 % nevedelo uviesť či o ňom počuli alebo nie.

Až 40% respondentov nemalo predstavu o tom, čo by pojem ZP mohol obsahovať. S faktom, že na Slovensku pôsobia firmy, ktoré podnikajú zodpovedne, súhlasili dve tretiny opýtaných (61%), pričom 17% si myslí, že na Slovensku takéto firmy nie sú a 21% to nevie posúdiť.

Súčasťou prieskumu boli po prvýkrát aj otázky zisťujúce, či slovenská verejnosť pri rozhodovaní berie do úvahy aj faktory zodpovedného podnikania. Len pätine Slovákov pri hľadaní nového zamestnania nezáleží na profile potenciálneho zamestnávateľa v oblasti zodpovedného podnikania. Dve tretiny opýtaných potvrdili, že informácie o ZP firmy sú pre nich dôležité pri rozhodovaní o kúpe jej tovarov a služieb. Dokonca 10 % opýtaných už bojkotovalo produkty, pokiaľ vedeli, že sú výsledkom nezodpovedných firemných praktík.
.
Poctivosť ako podstatnú kategóriu v oblasti ZP uviedlo 51% a vhodné pracovné podmienky 46% respondentov. Celkovo je téma starostlivosť a vzdelávanie zamestnancov zastúpená najpočetnejšie.

Prieskum uskutočnilo združenie Business Leaders Forum v spolupráci s agentúrou Focus na vzorke 1007 dospelých respondentov rozhovormi štýlom face to face.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA