Zamestnávatelia hľadajú spôsoby ako sa vyhnúť prepúšťaniu

Zamestnávatelia v celej Európe v mnohých prípadoch volia alternatívne formy výpovedí, vďaka ktorým prepustených budú môcť po prekonaní krízy znovu zamestnať.

Kvôli celosvetovej kríze prichádzajú o prácu denne tisíce ľudí. Mnohí európski zamestnávatelia si však volia alternatívne spôsoby ako zredukovať počet zamestnancov, ktorí sú kvôli spomaleniu výroby nadbytoční. Namiesto úplného rozviazania pracovného pomeru, dočasne skracujú pracovný čas, posielajú na dovolenky a podobne.

Autovýrobcovia Renault a Peugeot zvolili cestu kratšej pracovnej doby a teda zníženej mzdy. K tejto alternatíve sa priklonil aj nemecký Opel. Ako píše denník Financial Times podľa štatistík obchodnej spoločnosti EEF 12 % britských výrobcov odložilo zvyšovanie platov. Konštrukčná spoločnosť JCB zasa pri otvorenom dialógu so zamestnancami vyzvala, aby na záchranu 200 pracovných miest dočasne akceptovali nižšiu mzdu. Írska spoločnosť Irish Life & Permanent zasa nadbytočným zamestnancom ponúkla €35,000 každému, aby si dali na tri roky kariérnu pauzu. Tvrdia, že to ich vyjde lacnejšie ako nábor a školenie nových pracovníkov po prekonaní krízy. Vo finančnom sektore radikálne prepúšťajú len rádových zamestnancov. Deutsche Bank, Goldman Sachs a UBS vyšším manažérom zrušili prémie.

Zamestnávatelia sa takto snažia vyhnúť problémom ako v minulosti, kedy prudké prepúšťanie spôsobilo, že po prekonaní krízy sa im nepodarilo získať kvalifikovaných zamestnancov späť. Napríklad mnohým nemeckým výrobcom sa dodnes nepodarilo obsadiť miesta vyžadujúce si technické vzdelanie, ktoré obnovili po problémoch spred 10 rokov. Stará pracovná sila už pracovala pre niekoho iného a mladí o technické študijné smery strácajú záujem.

Odborníci však varujú, že efektivita alternatívnych foriem znižovania stavov bude závisieť od rýchlosti akou kríza mení stav spoločnosti. Napríklad už spomínaná konštrukčná spoločnosť napriek tomu, že zamestnanci na záchranu 200 miest pristúpili na nižšie platy, nakoniec takmer 400 z nich prišlo o prácu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA