Zodpovedné podnikanie – výsada veľkých?

Britská štúdia tvrdí, že zodpovedné podnikanie a zmysel pre udržateľnosť vlastných aktivít presadzujú najmä veľké nadnárodné korporácie. Väčšina spotrebiteľov aj zamestnancov uprednostňuje práve uvedomelé firmy.

Podnikanie, ktoré je zodpovedné voči stakeholderom aj vlastnej budúcnosti predstavuje príležitosť, ktorá mnohým podnikom uniká – tvrdí štúdia konzultačnej spoločnosti Arthur D. Little, ktorá pomáha firmám nachádzať udržateľné biznis riešenia už 120 rokov. CSR prístup k vlastnej budúcnosti a ekonomické záujmy sa pri tom dopĺňajú: “Dôraz na udržateľný rozvoj a efektívny CO2 manažment robí firmy konkurencieschopnejšími a dáva im nespornú pridanú hodnotu, keďže ponúkajú ekologické tovary a služby,” uvádza Arthur D. Little.

Jeho závery potvrdzuje aj prieskum spotrebiteľského správania, ktorý v roku 2007 uskutočnila firma KPMG. Na anketový výrok “Ak mám na výber, kupujem radšej ekologické produkty” odpovedala väčšina spotrebiteľov pozitívne. Štvrtina respondentov uviedla “absolútne súhlasím” a viac ako polovica “vo všeobecnosti súhlasím.”

Sympatie k zelenej firemnej politike ľudia uvádzajú nielen ako spotrebitelia ale aj ako zamestnanci. Podľa prieskumu medzinárodnej HR firmy Adecco z apríla 2007 až 52% dospelých zamestnaných ľudí si myslí, že ich spoločnosť by sa mala viac venovať environmentálnym témam.

Väčšina firiem však stále uplatňuje prístupy udržateľného rozvoja iba “povrchným spôsobom” a nič na tom nemení ani tlak spotrebiteľov a národných legislatív, tvrdí Arthur D. Little. Iná situácia je v prostredí nadnárodných korporácií. Tie sú podľa štúdie hlavným motorom uvedomelého podnikania a CSR aktivít na trhu: “Nadnárodné spoločnosti vytvárajú silný tlak na zmenu korporátnej politiky – začína byť jasné, že firmy s uvedomelým prístupom k podnikaniu sú schopné z dlhodobého hľadiska finančne predstihnúť svoju konkurenciu.”

Výrazná zmena k lepšiemu môže prísť iba postupne. Zatiaľ platí, že „firmy vo všeobecnosti uplatňujú princípy dlhodobej udržateľnosti len v naozaj kritických oblastiach a v nevyhnutnej miere.“ Arthur D. Little si kriticky všíma aj škandinávske spoločnosti, ktoré boli vždy vnímané ako lídri v ekologických aktivitách – aj ony zlyhávajú v plnom využívaní potenciálu udržateľného rozvoja.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA