Zverejnené účty za vodu či elektrinu = šetrenie peňazí a prostredia

Výskum britskej spoločnosti Envirowise radí firmám – ak chcete šetriť a zredukovať vplyv podnikania na životné prostredie, ukážte svojim zamestnancom účty za elektrinu, plyn alebo vodu.

Zamestnanci, ktorí sa doma správajú ekologicky, v práci svoje zásady nedodržujú, tvrdí správa spoločnosti Envirowise. Výskum uskutočnili na vzorke 1800 úradníkov a tretinu z nich vôbec nezaujímalo, koľko energie alebo vody zbytočne spotrebujú každý pracovný deň. Vyzvali teda zamestnávateľov, aby pracovníkom zverejnili účty za energie či vodu.

Transparentnejsí prístup firiem k zamestnancom by ich mal priviesť k tomu, aby sa správali zodpovednejšie. Keď budú vedieť koľko ich neracionálne využívanie zdrojov zamestnávateľa stojí, mali by lepšie pochopiť význam opatrení na zredukovanie spotreby. Envirowise odporúča firmám inštalovať vodou šetriace zariadenia na toaletách a v kuchyniach a zároveň ich vyzýva k tomu, aby pracovníkov podnecovali k vypínaniu svetiel a počítačov v čase, keď ich nepoužívajú.

Podľa autorov výskumu je ekologické myslenie veľmi dôležité najmä počas súčasnej finančnej krízy. Znižovanie nákladov efektívnym využívaním energie a minimalizáciou plytvania s vodou nie je len spôsobom ako zredukovať negatívny vplyv firmy na životné prostredie.  Financie ušetrené na výdavkoch môžu spoločnosti potom využiť na zmiernenie vplyvu krízy a tak si pomôcť udržiavať pozíciu na trhu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA