Akčný plán proti podvodom s DPH

Európska komisia navrhla opatrenia proti podvodom s DPH. Rada ich prehodnotí do konca roka.

Komisia navrhla „akčný“ plán legislatívnych úprav, ktorými chce podporiť právomoci daňových úradníkov pri prevencii a vyšetrovaní podvodov s DPH. Taktiež prijali dve nariadenia, ktorými chcú posilniť smernicu o DPH. Najčastejšie k únikom dochádza pokiaľ daňovník vstúpi do intrakomunitnej akvizície z ktorej sa neodvedie DPH, potom to, čo získa ponúka na trhu, pričom si DPH účtuje a nakoniec zmizne bez zaplatenia odvodov.

Navrhované opatrenia:

  • Na prevenciu potenciálnych podvodov navrhuje spoločný prístup k registrovaniu a odregistrovaniu platcov DPH v EÚ, zavedenie online spôsobu na overenie validity identifikačného čísla a zjednodušenie súčasných pravidiel fakturovania.
  • Tvorba európskej siete Eurofisc na ľahšiu komunikáciu medzi členskými štátmi.
  • Posilniť možnosti daňových autorít pri prekonávaní strát DPH v medzihraničných prípadoch.

Posilnenie smernice o DPH:

  • Prijatie opatrení na prevenciu zneužitia výnimiek platby DPH pri importe.
  • Sprísnenie miery zodpovednosti dodávateľov za úniky DPH, ktoré spôsobil ich „zákazník“ z iného členského štátu tým, že nenahlásil svoj tovar svojmu daňovému úradu.

Komisia na opatrenia proti podvodom s DPH pracuje od roku 2006. V marci tohto roku prijali legislatívny návrh, ktorým sa zrýchlil administratívny proces pri získavaní informácií o vnútrokomunitných transakciách. Komisár pre daňovú a colnú úniu Lázslo Kovács vyzýva členské štáty, aby opatrenia prijala hneď ako ich odobrí Rada. Tá by návrh mala prehodnotiť do konca tohto roku.

Pozície

Europoslanec Vladimír Maňka (PES) v rozprave o daňových podvodoch v Európskom parlamente z 3.12. poukázal v pléne na skutočnosť, že ak by neexistovali daňové podvody a takto získané finančné prostriedky by sa rozdelili spravodlivo medzi všetkých obyvateľov EÚ, “každý občan, vrátane detí a dôchodcov, by mal v peňaženke o 500 eur ročne viac”.

Pripomenul tiež, že súčasný systém DPH, vytvorený v roku 1993, mal byť len prechodným systémom. “EP žiadal Komisiu, aby predložila návrhy s cieľom prijať do roku 2010 rozhodnutie o definitívnom systéme DPH”, uviedol a dodal, že aj to je  jeden z dôvodov, pre ktorý vo svojom pozmeňujúcom návrhu žiadal, aby Komisia vyhodnotila vplyv prijatých opatrení o tri roky skôr, než ako sa pôvodne navrhovalo. Uvedený pozmeňujúci návrh výbor EP odsúhlasil.

Podľa poslanca EP Sergeja Kozlíka daňové podvody vyvolávajú značné narušenie hospodárskej súťaže, ako aj fungovania vnútorného trhu, a znižujú príjmy verejných financií, pričom kritizoval dôvodovú časť predloženej správy za určité informácie, ktoré sú podľa jeho slov nepresvedčivé.

“Dôvodová správa nie úplne presvedčivo uvádza, že navrhované opatrenie, výlučne zamerané na rýchlejší zber a výmenu informácií súvisiacich s operáciami v rámci Európskej únie, nebudú predstavovať pre podnikateľskú sféru významnú záťaž, a zároveň pripúšťa pochybnosti podnikateľskej sféry o schopnosti daňových správnych orgánov využiť poskytnuté informácie”, tvrdi Kozlík a dodáva, že spomínané pochybnosti správa nijako nevyvrátila.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA