Ako riešiť cezhraničné transakcie?

Daňové úrady sa čoraz viac zameriavajú na kontroly cezhraničných vnútrofiremných transakcií. Mnohé z nich smerujú do/z daňových rajov. Na čo sa úradníci najviac zameriavajú a ako sa na nich pripraviť analyzuje publikácia KPMG.

Nadnárodné korporácie často využívajú cezhraničné vnútrofiremné transakcie zdrojov medzi jednotlivými pobočkami a dcérami. Nie všetky smerujú do/z daňových rajov s cieľom vyhnúť sa plateniu daní. Je to však častá prax a práve preto je pod stále prísnejším drobnohľadom daňových úradov.

KPMG vydala publikáciu, ktorá má pomôcť firmám riadiť cezhraničné transakcie a nenechať sa zaskočiť daňovou kontrolou. Identifikuje niekoľko rizikových situácií, ktoré vyvolávajú pozornosť daňových úradov:

 • neobyčajne vysoký zisk alebo strata
 • veľké zmeny v ziskovosti v porovnaní s uplynulými rokmi
 • korporátna reštrukturalizácia zahŕňajúca zatvorenie prevádzok alebo obmedzenie operácií
 • významné vnútrofiremné poplatky
 • kontakty so spoločnosťou v daňovom raji
 • sídlo v low-cost krajine
 • rozličné ceny účtované za podobné transakcie
 • nedostatočná dokumentácia
 • vysoké licenčné poplatky od firmy, ktorá má nízky zisk alebo operačnú stratu
 • popolatky za reštrukturalizáciu
 • intentárne odpisy
 • náklady na likvidáciu spoločnosti, ktorá vykazovala zisk

KPMG zhrnula v pulikácii expertné názory a skúsenosti 39 autorov z 19 krajín a ponúka riešenia:

 • systematický prístup k dokumentovaniu vnútrofiremných transakcií
 • identifikácia transakcií, ktoré môžu byť podozrivé a podložiť ich potrebnou dokumentáciou
 • vypracovať jasné pravidlá vnútrofiremných transakcií a určiť ich ciele

Úplná eliminácia rizika pri cezhraničných transakciách nie je možná, dodáva KPMG. Veľkým problémom je skutočnosť, že takéto operácie vždy podliehajú minimálne dvom rôznych daňovým systémom a jednotná medzinárodná definíciia cezhraničných vnútrofiremných transakcií neexistuje.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA