Boj proti pašovaniu cigariet sa zintenzívni

Opatrenia zamerané proti pašovaniu cigariet a ďalším druhom nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami v EÚ naberú na intenzite. Odhadované škody na štátnych príjmoch sú viac ako 10 miliárd eur ročne na daniach, clách či poplatkoch.

Ministri financií členských štátov EÚ na včerajšom zasadnutí zdôraznili vážne finančné dôsledky nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami na rozpočty a tiež negatívny vplyv na ochranu zdravia, najmä v skupine mladých ľudí.

Zároveň uznali potrebu zlepšiť spoluprácu a kapacitu vlád, relevantných európskych inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr pri vyšetrovaní, obžalovaní a udelení sankcií za túto trestnú činnosť.

Uvítali tiež plán Európskej komisie (EurActiv, 07/06/2013) s opatreniami na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, ktoré majú znížiť stimuly pre pašovanie, zlepšiť koordináciu a využívanie zdrojov, výmenu informácií ako aj nabádať krajiny pôvodu k boju proti pašovaniu cigariet. Posilnená by mala byť bezpečnosť dodávateľského reťazca a za pašovanie budú hroziť prísnejšie sankcie.

Zároveň však vyzvali k ďalším krokom vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o odhaľovanie nelegálne obchodovaných produktov, zlepšenie vyšetrovania, spoluprácu so zdrojovými a tranzitnými krajinami, osvetové kampane na odrádzanie ľudí od nákupu nelegálnych tabakových výrobkov či zlepšenie odborných znalostí národnej colnej správy a ostatných príslušných orgánov EÚ a medzinárodných inštitúcií.

Osobitnému tlaku pašerákov cigariet čelí východná hranica. Láka ich totiž vidina ľahkého zisku pre cenové rozdiely v porovnaní s Ukrajinou, Ruskom či ďalšími východnými krajinami. Balíček prémiových cigariet napríklad v Belgicku stojí 5,26 eura, v Poľsku 3,41 eura a na Ukrajine však len 1,33 eura, v Rusku menej ako 1,74 eura a v Bielorusku menej ako euro.

EÚ podľa ministrov má nástroje a opatrenia, ktoré môžu minimalizovať priestor pre pašovanie a zneužívanie tabakových výrobkov.

„Efektívna kontrola vonkajších hraníc EÚ a tiež boj proti pašovaniu a podvodom boli prioritami litovského predsedníctva,“ konštatoval litovský minister Rimantas Šadžius. „EÚ a jej členské štáty musia chrániť rozpočty EÚ a členských štátov pred stratami a bojovať proti šedej ekonomike, narúšaniu vnútorného trhu, organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a ohrozovaniu zdravia,“ dodal.

Ministri Komisiu vyzvali, aby iniciovala medzinárodné dohody s tretími krajinami zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami, identifikovala a navrhla možné finančné riešenia pre členské štáty pri implementácii dohodnutých činností, najmä pokiaľ ide o vhodné nástroje pre colné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.

Pokrok bude vyhodnocovaný každý rok. Finálna správa by mala byť hotová v roku 2017.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA