Daňové úľavy pre „zelený“ ekonomický reštart

Európsky 200-miliardový fiškálny stimul podporuje ekologické autá a energeticky efektívne budovy. Členské štáty však v otázke daňových úľav nie sú jednotné.

Ozdravovací plán Komisie zahŕňa tri verejno-súkromné partnerstvá (PPP). Najambicióznejšie z nich má dosiahnuť prelom v snahe EÚ o zníženie emisií CO2. Európsky automobilový priemysel však hlboko zasiahnla kríza. Komisia sektor podporí najmä investíciami do vývoja čistých technológií.  

Stavebný a konštrukčný sektor spadá do druhej skupiny PPP, ktorý plán podporuje. Avšak jeho miera je menej ambiciózna a limitovaná na €1 miliardu. Európske štrukturálne a kohézne fondy rezervované pre rok 2010 budú podľa stimulačného plánu uvolnené už budúci rok.

Európska investičná banka posilní ročné investície do projektov na rozvoj infraštruktúry až do výšky  €6 miliárd. Nový „2020 Fond pre energiu, klimatické zmeny a infraštruktúru“ je tiež do plánu započítaný, aj keď detaily ešte nie sú jasné.

Tretím druhom je partnerstvo v kombinovaných odvetviach, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.V tejto oblasti EÚ plánuje podporu vo výške €1.2 milióna.

Ambície vo všetkých troch oblastiach by podľa Komisie mohol naplniť „Cielený daňový stimul“. Navrhuje teda redukciu DPH z ekologických výrobkov, špeciálne tých, ktoré podporujú vyššiu energetickú efektivitu budov. Taktiež členské štáty by podľa Komisie mali zvážiť aj zníženie dane za takéto nehnuteľnosti.

Ozdravovací plán preskúmajú predstavitelia vlád členských štátov na decembrovom summite.

Všeobecná dohoda o daňových úľavách je však medzi vládami krajín EÚ už tradične náročné. Napríklad Nemecko je v súčanosti proti zníženiu DPH v celom Spoločenstve. Na jednotnom konaní sa nedohodli ani ministri financií na poslednom stretnutí Ecofin-u.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA