“Eat the rich!”

Bohatí by mali platiť vyššie dane! Myslia si to zhruba štyri pätiny dospelých ľudí od Veľkej Británie, cez Nemecko, Čínu až po Japonsko.

Pod názvom “Eat the rich!” už vyšla kniha, film a asi tri skladby. Aktuálne by ho mohol niesť aj prieskum Financial Times / Harris Poll, ktorý v ôsmich krajinách sveta skúmal názory na rozdiely medzi bohatými a chudobnými v spoločnosti. Na otázky odpovedali dospelí respondenti vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Nemecku, USA, Číne a v Japonsku.

Drvivá väčšina ľudí si myslí, že rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú príliš veľké a tí, ktorí dobre zarábajú, by mali platiť vyššie dane.

Na otázku “Je priepasť medzi bohatými a chudobnými vo vašej krajine príliš veľká, malá, alebo primeraná?” s možnosťou odpovedať “neviem,” odpovedala vo všetkých krajinách väčšina respondetov “príliš veľká.” Najväčšie rozdiely pociťujú Nemci, Francúzi a Taliani, najmenšie Japonci:

Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú priveľké
1.Nemecko  87%
2.Francúzsko  85%
3.Taliansko 82%
4.Čína 80%
8.Japonsko 64%

Hlboké sociálne rozdiely vnímajú ľudia aj v krajinách, ktoré tradične budovali silnú sociálnu dimenziu ekonomiky  ( Francúzsko ),  alebo majú dodnes komunistickú vládu ( Čína ). Pri otázke na ďalší vývoj v najbližších piatich rokoch očakáva väčšina respondentov ešte ďalšie prehlbovanie rozdielov:

Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa ešte prehĺbi
1.Nemecko  89%
2.Francúzsko  85%
3.Japonsko  81%
8.Čína  60%

Pri takomto vnímaní sociálnej štruktúry spoločnosti nie je prekvapujúce, že väčšina ľudí v prieskume podporila myšlienku vyšších daní pre vyššiu vrstvu. Zaujímavé je, že najnižší podiel, aj keď stále nadpolovičný, zaznamenal prieskum v sociálne citlivom Francúzsku:

Bohatí by mali platiť vyššie dane
1.Japonsko  77%
2.Španielsko  65%
3.Nemecko  64%
4.USA  62%
5.Čína  60%
6.Taliansko  59%
7.Veľká Británia  56%
8.Francúzsko  51%

Za zachovanie súčasného národného systému zdaňovania lepšie zarábajúcich vrstiev sa vyslovil výrazne menší podiel ľudí – od 14% v Japonsku po 30% vo Francúzsku.

Spoločnosť Harris Poll uskutočnila prieskum online v čase od 30. apríla do 14. mája 2008 na vzorke 8 748 dospelých ľudí. Pri skladbe respondentov zohľadnila ich podiel na celkovej národnej populácii podľa veku, pohlavia, vzdelania, náboženstva a využívania internetu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA