Efektívne dane v čase krízy

Zvyšovanie daňovej efektívnosti je v čase ekonomického útlmu a finančnej krízy mimoriadne zaujímavé. Potvrdzujú to aj skúsenosti spoločnosti PricewaterhouseCoopers vo Veľkej Británii.

Správny manažment daní a ich splátok môže významne zlepšiť firemný cashflow, tvrdí Richard Farnsworth z auditorskej a poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers: “Peniaze sú rozhodujúce a v čase intenzívnej kreditnej krízy si firmy začínajú uvedomovať výhody efektívneho daňového manažmentu.”

Britské spoločnosti sa začínajú viac zaujímať o daňové preplatky, ktoré im vyplývajú zo zaplatených preddavkov, keďže tie sa vypočítavali v čase vyšších príjmov. Čoraz viac žiadajú o odloženie daňovej povinnosti a obracajú sa na daňových poradcov s cieľom zvýšiť odpočítateľné položky.

PricewaterhouseCoopers po skúsenostiach svojich klientov tvrdí, že preddavky by sa mali platiť na základe predpokladaných výsledkov a nie minulého zisku. Táto prax komplikuje v súčasnej zhoršenej ekonomickej situácii existenciu mnohých firiem.

Poradcovia svojim klientom odporúčajú, aby sa pri snahe znížiť daňový základ zamerali na výdavky do vedy a rozvoja. Malé a stredné podniky vo Veľkej Británii si ich môžu od 1. augusta odpočítať od daňovéhoho základu až do výšky 175% a veľké korporácie 130%. PWC upozorňuje, že mnoho firiem sa mylne domnieva, že tieto výdavky sa vzťahujú len na čisto vedecké aktivity. Ich rozsah je oveľa širší a môže pokrývať aj externé poradenstvo, softwér a iné náležitosti nevyhnutné na technologický rozvoj podniku.

Pre efektívny daňový manažment sú vhodné aj rôzne zamestnanencké benefity, ktoré tvoria odpočítateľné položky – príspevky na dôchodkové zabezpečenie, starostlivosť o deti, zamestnanecké rekreácie, stravovanie, príspevky na ubytovanie, dochádzanie za prácou, mobilný telefón… Ak benefity nahradia časť mzdy, zamestnávateľovi sa zníži aj odvodové zaťaženie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA