EÚ navrhuje zredukovať mieru DPH, Bulharsko je proti

Ministri financií EÚ prijali principiálnu dohodu, ktorou chcú zabrániť ďalším podvodom s DPH. Na zredukovaní dane z pridanej hodnoty sa však nedohodli. Najostrejšie námietky vznieslo Bulharsko.

Aj keď sa Ministri financií na utorkovom stretnutí v Bruseli nedohodli na spoločnom postupe zmierňovania dôsledkov finančnej krízy, prijali aspoň principiálnu dohodu o legislatívnych reguláciách, ktorými chcú zabrániť podvodom s DPH. Ministri navrhujú sprísniť najmä časový limit na deklarovanie transakcií týkajúcich sa DPH a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Avšak pod podmienkou, že nedôjde k zbytočnej byrokracii.

Týmto chcú zabezpečiť, aby sa zjednodušila medzištátna komunikácia, čo by v prípade pátrania po podvode uľahčilo aj vyšetrovanie. Ako píše spravodajský server TaxNews návrh by mali definitívne prijať na najbližšom stretnutí Ecofin-u po tom, čo sa k nemu vyjadrí Európsky parlament. Už na októbrovom stretnutí ministrov financií rozhodli, že program boja proti podvodom s DPH dostane názov „Eurofisc“.

Členské štáty sa však dlhodobo nevedia dohodnúť na znížení sadzby DPH na lokálne podporované a  ľudskú silu náročné služby. Proti tomuto návrhu na utorkovom stretnutí ministrov financií ostro vystúpilo Bulharsko, ktoré tvrdí, že prax dokazuje, že redukcia sadzby DPH neprinesie zníženie cien pre konzumentov, ale povedie k deformácii trhu a preorientovaniu investícií z jednej ekonomickej oblasti do druhej. Komisár pre daňovú politiku Laszló Kovacs už od júla navrhuje kompromis, aby sa zníženie sadzby týkalo len niektorých zo sporných služieb – napríklad reštauračných zariadení a kaderníctiev.

Na druhej strane sa štáty zasa zhodujú, že v súčasnej finančnej situácii, nemôžu v každom štáte aplikovať rôzne sadzby DPH. Francúzsko ako súčasný líder „dvadsaťsedmičky“ chce čo najrýchlejšie dospieť ku kompromisu, ktorý by sa mal čo najskôr uviesť do praxe. Po troch rokoch by mali systém preskúmať a navrhnúť prípadné úpravy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA