Komisia chce reformu Smernice o dani z úspor

Európska komisia pripravila balík zmien, ktoré by mali upraviť Smernicu o dani z úspor. Chcú zabrániť ďalšiemu úniku miliónov eur do daňových rajov.

Od roku 2005 zaručuje, že vyplácajúci zástupcovia informujú o príjmoch z úrokov, ktoré získali od obyvateľov krajín EÚ alebo o odvode odoprenej dane, aby nedošlo k vyhýbaniu sa platieb daní v domácej krajine. Avšak pri overovaní platnosti smernice v praxi sa ukázalo, že pre osoby je relatívne ľahké obísť pravidlá spoluprácou so spostredkovateľskými subjektmi, ktorých príjmy nepodliehajú zdaňovaniu. Alebo si bohaté súkromné osoby svoje vklady v zahraničných bankách ukladajú ako firmy.

Komisia ešte v septembri oznámila, že chce sprísniť pravidlá pri zdaňovaní úspor. Zmeny  by mali zaplniť medzery v legislatíve a eliminovať daňové úniky. navrhla, by sa príjmy z úrokov mali zdaňovať už vtedy, keď sa k nim dostane spomínaný spostredkovateľský subjekt. Podľa upravenej smernice by dane mali plynúť aj z iných finančných produktov napríklad cenných papierov či životných poistiek . Komisia rovnako chce vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky investičnú fondy a systémy bez ohľadu na legislatívnu úpravu. Pre všetkých obavateľov EÚ by to znamenalo, že takéto príjmy by sa tiež efektívne zdaňovali.

Komisár pre dane a colnú úniu László Kovács na margo zmien povedal, že „súčasné rozmedzie smernice treba rozšíriť, aby sa zabránilo daňovým únikom, ktoré ovplyvňujú národné rozpočty a znevýhodňujú poctivých občanov”. Členské štáty EÚ si informácie vymieňajú už tri roky. Výnimku však má Belgicko, Rakúsko a Luxembursko, ktoré si rovnako ako Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako, San Marino či Andorra uplatňujú daň vyberajú zrážkou z úrokového príjmu. Vďaka tomu si získali reputáciu daňových rajov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA