Lotyšsko, Luxembursko a Írsko s upraveným daňovým systémom

Od 1. januára vo viacerých krajinách platia nové daňové pravidlá a legislatíva. Najčastejšie došlo k zvýhodneniu korporátnej dane na pritiahnutie investorov.

Luxembursko, Lotyšsko a Írsko privítali nový rok s novými daňovými pravidlami a legislatívou. Luxembursko znížilo korporátnu daň o jeden percentuálnu bod na hodnotu 28,59 %. Od tohto kroku si sľubujú vyšší záujem investorov.

Lotyšsko po nátlaku, ktorý vyvíjal Medzinárodný menový fond (IMF), pristúpilo k zvýšeniu DPH. Daň z pridanej hodnoty z liekov, zdravotných pomôcok, energetických zdrojov a vnutroštátnej dopravy sa oproti roku 2008 zdvojnásobila na 10 %. IMF predpokladá, že takto sa krajina môže vyhnúť rastu deficitu rozpočtu. Lotyšská vláda zároveň upravila spotrebnú daň a o 2 % sa zvýšila aj daň z príjmu.

Írsko sa snaží zmierniť dôsledky krízy 25-percentným daňovým bonusom. Budú si ho môcť uplatniť investori do oblasti výskumu a vývoja.

K zníženiu korporátnej dane na motiváciu investorov pristúpili aj Kanada, Rusko a Vietnam. Kanada o polovicu percentuálneho bodu na 19 %, Rusko o 4 % na 20 % a Vietnam z 28 na 25 %.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA