Maďari chystajú daňovú reformu

Štyri veľké konzultačné firmy odporučili Budapešti znížiť daň z príjmu fyzických osôb a zvýšiť DPH. Ministerstvo financií návrhy zváži pri vypracovávaní vlastnej daňovej reformy.

Pozadie:

Maďarský daňový systém je pomerne zložitý, obsahuje niekoľko sadzieb a množstvo výnimiek. Príjmy fyzických osôb sa zdaňujú podľa výšky sadzbou 18 a 36%. K tomu treba ešte pripočítať “solidárnu daň” 4% pre extra vysoko zarábajúcich ľudí. Najbohatší Maďari tak platia daň 40%. Najvyššie možné korporátne zdanenie príjmov dosahuje 21,3%.

Minister financií János Veres predstaví návrh daňovej reformy 21. augusta na zasadaní vlády. Spolu so škrtmi vo verejných výdavkoch by reforma mala pomôcť dosiahnuť v roku 2009 rozpočtový deficit 3,2%.

Otázky:

Štyri veľké konzultačné a auditorské firmy predstavili svoj vlastný návrh daňovej reformy v Maďarsku. Deloitte Magyarorszag, Ernst and Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers odporúčajú zmeny, ktoré by pripravili štátnu kasu o približne 1100 mld. forintov (podľa ministerstva financií až 1250 mld.), ale ekonomický rast by mali zvýšiť o jedno percento:

  •  20% daň z príjmu fyzických osôb pod hranicou zárobku 15 mil. forintov ročne a 30% pre tých, ktorí zarábajú viac

  • zrušenie solidárnej dane 4%
  • zrušenie špeciálneho zdanenia pre niektoré profesie a daňových výnimiek pre ľudí s minimálnou mzdou
  • zavedenie majetkovej dane
  • zvýšiť základnú sadzbu DPH na 23% (v súčasnosti 20%)

Realizácia navrhnutých zmien by mala Maďarsku priniesť rast HDP vo výške 4,5% bez inflačných tlakov. V prvom roku reformy by sa mala zvýšiť zamestnanosť o pol percentuálneho bodu a rovnako tak v ďalšej polovici roka.

Ak vláda obmedzí verejné výdavky, prípadne zvýši mesačné zdravotné odvody na 8000 forintov (v súčasnosti 1950), daňové zmeny by nemali prehĺbiť rozpočtový deficit, čo si maďarská vláda nemôže dovoliť.

Ministerstvo financií reagovalo na návrh zdržanlivo. Zdôraznilo, že by si vyžadoval zníženie sociálnych výdavkov, čo by negatívne ovplyvnilo sociálne slabšie vrstvy a najväčší prínos by mal pre najbohatších daňovníkov. Zvýšenie zdravotných odvodov by zasa zaťažilo malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú najviac pracovných miest. Ministerstvo je však pripravené použiť vypracované návrhy pri príprave vlastnej daňovej reformy.

Minister financií János Veres v rozhovore pre Világgazdaság potvrdil, že daňové zmeny na budúci rok by mohli priniesť zmeny v DPH a zrušenie solidárnej dane. Myšlienku rovnej dane ministerstvo zamietlo.

Pozície:

Zoltan Torok, ekonomický analytik Raiffeisen bank: “Maďarsko by malo mať jasný koncept daňovej reformy a odvážne ju presadzovať. Ale pokiaľ sa významne neznížia verejné výdavky, odvážne daňové zmeny sú málo pravdepodobné.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA