Ministri podporili akčný plán proti podvodom s DPH

Ministri podporili akčný plán Komisie proti podvodom s DPH, pre ktoré členské štáty ročne prichádzajú o miliardy eur.

Ministri podporili iniciatívu Komisie v boji proti podvodom s DPH a dohodli sa na zjednodušení a zrýchlení výmeny informácií medzi členskými štátmi. V súčasnosti zdieľanie podrobností o transakciách medzi štátmi trvá tri až šesť mesiacov. Ministri rozhodli, že od roku 2010 budú deklarácie o DPH vydávané mesačne, informuje o tom agentúra Reuters. Prijali tiež smernicu na ochranu pred podvodmi so spotrebnou daňou zavedením počítačového systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcim tomuto zdaňovaniu v rámci EÚ.

Pri kolotočových podvodoch niekto získa tovar alebo služby za ktoré nebola zaplatená DPH. Potom ich predáva vrátane DPH avšak bez odvedenia dane. Takéto úniky sú typické najmä pri produktoch s vysokou hodnotou ako sú napríklad mobilné telefóny a počítačové čipy, avšak sortiment sa v poslednom období rozšíril aj o farmaceutiká a plechovkové nápoje.

Štáty únie takto ročne prichádzajú o miliardy eur. Podľa komisára pre dane Lászla Kovácsa je riešenie tohto problému akútnou otázkou, pretože vlády potrebujú všetky dostupné prostriedky na riešenie dôsledkov finančnej krízy. „Daňové podvody okrádajú členské štáty o potrebné prostriedky na implementovanie ich sociálnej, environmentálnej a ekonomickej politiky,“ povedal v stanovisku komisár.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA