Súd schválil daňovú reformu na Gibraltári

Súd prvej inštancie zamietol veto zo strany Komisie ohľadom reformy korporátnej dane na Gibraltári.

Európsky súd prvej inštancie zamietol námietky Komisie voči reforme korporátnej dane na Gibraltári. Komisia využila právo veta na základe formálneho preskúmania návrhu. Podľa novej daňovej schémy by sa mala zrušiť 35-percentná korporátna daň a daňové poplatky za registrovanie spoločnosti.   

Komisia namietala, pretože Gibraltár je zámorským teritóriom Veľkej Británie. Zavedením podobných daňových výhod by neboli spravodlivé voči firmám priamo v Spojenom kráľovstve, keďže by platili nižšie odvody. Komisia takýto postup označila za porušenie európskych pravidiel o štátnej pomoci.

Súd sa uzniesol, že gibraltárske orgány, ktoré skoncipovali daňovú reformu, majú z ústavného hľadiska separátny politický a administratívny status od centrálnej vlády vo Británii. Sudcovia rozhodli, že daňové systémy oboch území nemožno porovnávať.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA