Swiss Leaks ukázal pohromu Afriky

V švajčiarskej banke skončili sumy vo výške tretiny rozpočtov na zdravotníctvo viacerých afrických krajín.

Rozsah kapitálových únikov, ktoré umožňovala svojim klientom švajčiarska pobočka HSBS, je rozpočtový problém pre všetky krajiny. Na rozvojový svet má však devastačný dopad.  

HSBS mala mnoho klientov z 19 afrických krajín, vrátane Južnej Afriky, Maroka, Mali či Zambie.

Uniknuté dáta ukazujú, že chudobné africké krajiny prišli o obrovský objem kapitálu. Podľa údajov mimovládnej organizácie One sa daňové straty pre Pobrežie Slonoviny rovnajú 0,58 % HDP (169 miliónov eur). Táto suma zodpovedá takmer 40 % rozpočtu na zdravotníctvo a 14 % rozpočtu na vzdelávanie v tejto západoafrickej krajine.

Situácia je veľmi podobná v krajinách ako je Senegal, ktorý v švajčiarskej banke prišiel o 0,9 % HDP, čo prestavuje 38 % výdavkov na zdravotnú starostlivosť a 19 % výdavkov štátu na školstvo. Tanzánia stratila 0,48 % HDP.

Poznanie, že rozvojové krajiny z Afriky strácajú zdroje v daňových rajoch nie je samozrejme nové. Mimovládka One hovorí, že Swiss Leaks je len vrcholom ľadovca.

Ilegálnymi finančnými tokmi (illicit financial flows, IFF) v Afrike sa zaoberá aj špeciálna komisia OSN, založená v roku 2011. Vo svojej nedávno zverejnenej správe odhaduje, že Afrika prichádza v dôsledku nelegálnych finančných tokov o 50 miliárd eur ročne.

Aj tento odhad je pravdepodobne konzervatívny, lebo nezohľadňuje aspekty ako pranie špinavých peňazí, obchod so zbraňami a obchodovanie s ľuďmi. Napriek tomu je suma, ktorú uvádza správa panelu OSN vyššia ako celková rozvojová pomoc, ktorá Afrika kumulatívne dostáva – 46,1 milirady eur v roku 2012.

Boj proti ilegálnym finančným tokom je témou v OECD aj na stretnutiach G20. Istý pokrok sa dosiahol v diskusii o automatickej výmene daňových informácií, ktorý je považovaný za najefektívnejší nástroj pre boj s daňovými únikmi a agresívnym daňovým plánovaním. Do praxe by sa mal v niektorých krajinách dostať od roku 2017, následne sa progresívne rozširovať.

Africké krajiny však môžu mať problém sa na systém napojiť. Vyžaduje si to značné ľudské, finančné a regulačné zdroje, ktoré týmto krajinám chýbajú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA