Ako kontrolovať banky?

Komisia žiada od členských krajín koordináciu pri dohľade nad finančnými inštitúciami. Názory na to, ako kontrolovať banky sa však líšia.

Finančná kríza ukázala, že EÚ musí hľadať efektívny systém dohľadu nad bankami či poisťovňami pôsobiacimi vo viacerých krajinách. Začiatkom októbra predstavila Komisia očakávaný návrh revízie pravidiel kapitálových požiadaviek na banky, ktorý obsahuje plán koordinovanejšieho dohľadu prostredníctvom ad hoc kolégií zložených zo zástupcov krajín, v ktorých banka pôsobí. Otázka rozhodovania v kolégiách, vplyvu jednotlivých krajín, však ostala otvorená.

O podobných opatreniach pre poisťovne teraz diskutuje Európsky parlament. Smernica Solventnosť II prešla hlasovaním vo výbor a v polovici novembra sa dostane na plenárne zasadnutie.

Integrované riešenie

Európska rada, ktorá sa dnes stretáva v Bruseli, bude riešiť aj otázku dohľadu nad finančnými inštitúciami. Včera predseda Komisie Barroso zdôraznil potrebu „plne integrovaného riešenia“, čím naznačil možnosť vytvorenia jednotného európskeho dozorného úradu. Volanie po jeho vytvorení (alebo pridelení tejto funkcie existujúcej inštitúcii, ako Európska centrálna banka) sú stále častejšie odvtedy, č kríza zasiahla viacero európskych nadnárodných bánk.

Belgicko-holandský Fortis, s aktivitami vo viacerých krajinách, museli zachraňovať spolu Belgicko, HolandskoLuxembursko. Operácia prebehla hladko, neexistuje však garancia, že sa pri podobnom prípade v budúcnosti budú členské štáty schopné dohodnúť, kto má niesť akú časť bremena za „vykúpenie“ banky.

Okrem toho, dohľad nad finančnými inštitúciami prebieha výlučne na národnej úrovni a národné orgány dohľadu tak môžu mať len veľmi slabý prehľad o tom, do akej miery je banka operujúca vo viacerých krajinách vystavená riziku.

Údaje poskytnuté Komisiou podčiarkujú potrebu reformy: v Európe existuje viac ako 8 000 bánk, no dve tretiny všetkých aktív kontroluje 44 nadnárodných domov. Európa „musí odstrániť nerovnováhu medzi európskymi finančnými trhmi na jednej strane, a čisto národným dohľadom na strane druhej“, zdôraznil Barroso.

Dohoda nepravdepodobná

Podľa diplomatických zdrojov je však „veľmi nepravdepodobné“, že by sa európski lídri pokúsili na summite dohodnúť jednotný európsky dohľad.

„Na vážnu debatu o tejto otázke neexistujú reálne podmienky“, priznal Barroso. Poukázal na „silný odpor“ viacerých európskych krajín, a to nie len voči vytvoreniu novej inštitúcie dohľadu, ale aj voči „minimalistickému riešeniu“ vytvárania ad hoc kolégií pre dohľad nad nadnárodnými bankami, zložených zo zástupcov dozorných orgánov príslušných krajín.

Straty právomocí národných orgánov sa obávajú najmä nové členské krajiny. V Maďarsku a Poľsku pôsobia väčšinou zahraničné banky, to isté platí o Slovensku. Právomoci by sa v takom prípade koncentrovali v rukách orgánov „domácich krajín“ bánk – vo väčšine prípadov je to Británia, Francúzsko, či Nemecko.

Proti myšlienke vytvorenia európskeho orgánu dohľadu sú zas aj veľké krajiny. Ani oni nie sú ochotné vzdať sa národných právomocí. Zástancovia integrácie sa však pozerajú s nádejou na kľúčovú vetu, ktorá sa objavila v záveroch zasadnutia Rady ministrov Ecofin, 7. októbra. Ministri financií sa dohodli: „Pokiaľ ide o dohľad nad finančnými skupinami, Rada zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho systému európskeho dohľadu nad skupinami s cezhraničnými aktivitami.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA