Aliancia proti regulovaniu obsahu internetu

Priemyselná aliancia, spájajúca poskytovateľov internetových služieb, telekomunikačných operátorov, poskytovateľov obsahu a výrobcov hardvéru útočí na Komisiu za jej plány dostať istú časť z obsahu internetu pod kontrolu regulačného úradu, pôvodne vytvoreného pre televíziu.

 

Pozadie:

Komisia 13. decembra 2005 zverejnila legislatívny návrh na revidovanie smernice o „televízii bez hraníc“. Komisia, okrem iných zmien, navrhuje rozšíriť niektoré z regulačných ustanovení smernice na webovské stránky a iné online služby, ktoré poskytujú používateľom digitálny obsah prostredníctvom „streamingu“. Smernica by v dôsledku týchto zmien musela byť premenovaná na „smernicu pre audiovizuálno-mediálne služby“.

Rozšírenie rámca sa týka najmä obsahu na vyžiadanie ako napr. show, filmy, seriály, športové podujatia, vrátane reklám na ne. Komisia tvrdí, že sa to netýka videklipov a animácií na spravodajských a mediálnych webstránkach, ani blogov, videopodcast-ov, obrázkov, zasielaných telefónmi cez internet a iného nekomerčného obsahu.

Záväzky, týkajúce sa digitálneho „tlaku“, služieb „na vyžiadanie“ a „nelineárnych“ služieb sú odlišné od analogických televíznych služieb. Dôvodom k tomu je okrem iného aj to, že nemôžu byť tak ľahko kontrolovanými. Príklady regulovania obsahu sú napr.:

  •  práva menšín
  • aby nenabádali k nenávisti
  • aby identifikovali poskytovateľa mediálnej služby
  • aby identifikovali reklamy a iné formy komerčného obsahu
  • aby nepoužívali klamlivú reklamu
  • aby rešpektovali práva na sponzorstvo produktov
  • aby rešpektovali isté obmedzenia, týkajúce sa reklamy (napr. nereklamovať alkoholické nápoje v programoch pre mladistvých)

Pozície:

Nová priemyselná aliancia, ktorá je proti rozšíreniu rámca, je vedená britským združením pre high-tech priemysel s názvom Intellect a Broadband Stakeholder Group (Veľká Británia). Priemyslená skupina podporuje rozšírenie rámca na naplánované, tzv. „lineárne“ audiovizuálne služby, pokiaľ sú „povahou identické s tradičnými vysielacími službami“. Skupina však je proti zahrnutiu nelineárnych služieb, ktoré zahŕňajú služby „video na vyžiadanie“, kde je audiovizuálny obsah zasielaný užívateľom, ktorí buď zaplatili alebo nezaplatili poplatok, prostredníctvom „streamu“. Skupina neplatiacich užívateľov by mala byť podrobená sebaregulačným mechanizmom. Aliancia tiež obsahuje priemyselných gigantov ako sú spoločnosti Cisco, BT, T-Mobile, Vodafone a Wanadoo, ale tiež vydavateľov novín a hudby, producentov reklamy a televízne kanály ako Channel 4 a Five.

Ofcom, britský regulačný úrad pre médiá a telekomunikácie, túto alianciu podporuje. Denník Financial Times cituje Tim Sutera, ktorý je v Ofcome zodpovedný za regulovanie obsahu, ako varuje, že „nové médiá by sa mohli usadiť mimo EÚ, aby sa vyhli regulovaniu“ a tvrdí, že smernica „predstavuje veľké praktické problémy pre regulátorov, ktorí sa snažia monitorovať výstup množstva nových služieb než obmedzený počet tradičných kanálov“.

Ďalšie kroky:

  • V Parlamente sa začali diskusie o návrhu Komisie. Zúčastňuje sa na nich až šesť výborov Parlamentu, pričom najdôležitejším je v tomto ohľade Výbor pre kultúru. Správa bude zverejnená v júni 2006.
  • Očakáva sa, že plénum Parlamentu bude o správe diskutovať v októbri 2006.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA