Almunia: Rozptýľte strach z eura

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia povedal, že priemerne 75% ľudí v nových členských krajinách sa obáva, že zavedenie eura bude zneužité na zvýšenie cien. Je na členských krajinách, aby tieto obavy rozptýlili.

 

Krátka správa

Vo svetle blížiaceho sa prechodu viacerých najnovších členských krajín na spoločnú menu, euro, komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia od národných vlád žiada, aby svojich občanov viac a skôr informovali o tom, čo euro je, a predišli tak niektorým obavám, napríklad zo zvyšovania cien.

„Kódexy správania sa dohodnuté zástupcami asociácií predajcov a spotrebiteľov, obsahujúce jasné záväzky stability cien, už ukázali svoju hodnotu“, povedal Almunia. Podľa jeho názoru by mali byť kódexy ďalej rozvinuté a vystavené v obchodoch.

„Je treba pripraviť aj vhodné spôsoby monitorovania cien, predovšetkým bezprostredne pred a po zavedení eura, aby boli v prípade potreby možné rýchle nápravné kroky, a v zárodku sa udusili akékoľvek falošné povery o zvyšovaní cien.“

Svoje slová povedal na stretnutí siete Public Administration Network II, ktorá dohliada na praktické prípravy prijatia eura v nových členských krajinách.

„Štatistické údaje jasne ukazujú, že efekt zmeny (meny) na súčasné ceny v eurozóne bol veľmi marginálny (dopady registrované Eurostatom pre eurozónu sa pohybovali v rozmedzí 0,09-0,28%)“, povedal komisár Almunia 30. januára.

„Verejnosť vo väčšine krajín (eurozóny) si myslí, že ceny narástli. Tento rozdiel medzi reálnou a vnímanou infláciou vyplýva z faktu, že ceny každodenných služieb a tovarov skutočne narástli, čo ovplyvnilo vnímanie celkovej úrovne cien verejnosťou“, dodal.

Spomenul tiež twinningové programy Komisie, v ktorýchsi vymieňajú skúsenosti krajiny eurozóny s novými členmi v otázke zavádzania eura.

Na Slovensku bude vláda spolu s Národnou bankou Slovenska organizovať pred prechodom na jednotnú menu cielenú informačnú kampaň, ktorej cieľom je rozptýliť obavy ľudí, predísť zneužitiu (napríklad špekulatívnym zvyšovaním cien v obchodoch), ale aj prakticky pripraviť jednotlivé skupiny občanov na používanie eura.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA