Analýza vedeckej infraštruktúry EÚ pokračuje

Prieskum európskej výskumnej infraštruktúry by mal vziať do úvahy jedinečnosť týchto štruktúr v jednotlivých vedeckých disciplínach, otvorenosť prístupu a ich finančnú dôležitosť.

 

Krátka správa:

Komisia spolu s Európskou vedeckou nadáciou (ESF) a Európskymi predstaviteľmi výskumných rád (EuroHORCs) spustila pokračovanie v prieskume európskych výskumných infraštruktúr. Tento prieskum by mal aktualizovať predchádzajúci, ktorý bol realizovaný Komisiou začiatkom roku 2005 a prispeje k práci Európskeho strategického fóra k výskumnej infraštruktúre (ESFRI) pri navrhnutí „európskej cestovnej mapy“ pre infraštruktúru v oblasti výskumu.

Jedným z cieľov výskumu je pomôcť odhadnúť finančné implikácie vedeckých infraštruktúr, jedinečnosť týchto štruktúr a otvorenosť prístupu do nich v rámci európskej výskumnej oblasti (ERA). Vývoj vedeckej infraštruktúry umožní vedeckej komunite pritiahnuť talenty, vybudovať transnárodnú sieť výskumníkov a maximalizovať zdroje.

Prieskum adresuje existujúcu infraštruktúru, tú, ktorá je v súčasnosti reštrukturalizovaná a tú, ktorej otvorenie sa predvída v tomto roku. Konečná správa sa očakáva do jesene roku 2006.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA