Autovýrobcovia proti emisným plánom EÚ

Európski výrobcovia automobilov sa spojili a vytvorili spoločný front proti návrhom EÚ obmedziť emisie oxidu uhličitého na 120 g na kilometer. Ostávajú však vnútorne rozdelení v tom, ako by malo byť bremeno emisných škrtov rozdelené medzi jednotlivých výrobcov.

Pozadie:

Komisia, ktorá obvinila výrobcov automobilov z toho, že nerobia dosť preto, aby znižovali emisie oxidu uhličitého, plánuje navrhnúť novú záväznú legislatívu, pričom s návrhom plánuje prísť najneskôr do polovice roka 2008. Nová legislatíva by nahradila dobrovoľnú dohodu z roku 1998, ktorá bola podpísaná s ACEA (Združenie európskych výrobcov automobilov), kde sa podniky zaviazali k dosiahnutiu cieľa emitovať 140 g oxidu uhličitého na 1 km do roku 2008.

Nová stratéga by zaviazala automobilových výrobcov k zníženiu priemerných emisií na 30g/km do roku 2012 prostredníctvom zlepšenia používaných technológií a zároveň požadovať od ďalších trhových hráčov ako producentov pneumatík, dodávateľov palív, opravárov, vodičov a verejných úradov, aby prispeli k dodatočnému zníženiu o 10g/km.

Konkrétne opatrenia na realizáciu týchto cieľov ešte len musia byť rozhodnuté. Komisia vyhlásila, že oznámi svoje návrhy počas roka 2007.

Otázky:

Výrobcovia automobilov doposiaľ znížili priemernú úroveň emisií zo 186g/km v roku 1995 na 163g/km v roku 2004, ale zdá sa, že len štyri firmy sú na ceste splniť cieľ do roku 2008 (Citroen, Fiat, Peugeot, Renault).

ACEA tvrdí, že priemerná koncová cena nového auta sa týmto zvýši o 3650€, ak by museli výrobcovia splniť cieľ 120g/km – proti týmto údajom sa však stavajú kriticky environmentalisti.

Komisia tiež poznamenala, že na trhu už sú autá, ktoré dosahujú nižšiu úroveň emisií oxidu uhličitého bez toho, aby sa podstatne zmenila ich cena.

Hoci ACEA na podnikateľskej konferencii 20. marca 2007 uznala, že „niektoré firmy majú lepšiu pozíciu než iné, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto cieľa“, združenie tiež zdôraznilo, že priemysel ako celok je proti týmto návrhom.

Pozície:

Vicepredseda Komisie Günter Verheugen, zodpovedný za podnikanie a priemysel, poprel tvrdenia tlače, podľa ktorých obhajuje pozíciu nemeckých autovýrobcov. „Moja pozícia bola obraňovať masových výrobcov malých a stredných áut, pretože tieto sú tie, ktoré sú pod tlakom konkurencie,“ povedal.

Naznačil, že iné prostriedky na zníženie emisií oxidu uhličitého by mohli byť viac energeticky efektívnejšími, než zlepšenia motorov. „Biopalivá by mohli znížiť emisie oxidu uhličitého pre celé spektrum a nie len pre jednotlivé modely,“ povedal Verheugen, hoci uznal, že by to mohlo trvať istú dobu: „Biopalivá prvej generácie … neponúkajú udržateľné riešenia. Naopak, môžu viesť k ešte väčším environmentálnym problémom … Musíme sa sústrediť na biopalivá druhej generácie,“ povedal.

Sergio Marchionne, hlavný výkonný zástupca talianskeho autovýrobcu Fiat a šéf ACEA na podnikateľskom seminári povedal, že návrhy Komisie dosiahnuť cieľ 130g/km len prostredníctvom zlepšenia motorov by „znehodnotili schopnosť tohto priemyslu globálne konkurovať“, a to aj v nových členských štátoch, kde sú výrobné náklady nižšie. Povedal: „Je to jednoduché; budeme musieť prestať predávať autá.“

Namiesto toho vyzval Komisiu, aby sa pozrela na viac „energeticky efektívnejšie“ spôsoby, ako dosiahnuť cieľ, napr. zlepšením infraštruktúry a dostupnými biopalivami. Dodal však, že najefektívnejším spôsobom zníženia emisií je „systematické stiahnutie starších áut z ciest“, pretože tieto produkujú omnoho vyššie úrovne oxidu uhličitého.

Povedal, že čínski a iní výrobcovia by nemali problém so splnením cieľa, čo by sa týkalo všetkých výrobcov, ktorí predávajú nové autá v Európe – pretože sú „štrukturálne odlišní“. Európsky priemysel, povedal, by sa nedokázal do roku 2012 adaptovať: „Toto nie je s denným tovarom. Na autách, ktoré sa budú predávať v roku 2012, sa pracuje už teraz.“

Marchionne zdôraznil opozíciu automobilového priemyslu, ako celku, proti návrhom: „Časoé rámce boli vnútené a veľkosť zníženia nie je technologicky možnou. … Vo Fiate sa to nedá realizovať a nedá sa to realizovať pre celý európsky automobilový priemysel. Odmietol však komentovať rozloženie bremena na jednotlivých výrobcov a povedal, že takáto dohoda ešte len bude musieť byť v ACEA prijatá.

Francúzske a talianske spoločnosti, ktoré majú nižšie celkové emisie oxidu uhličitého, pretože predávajú najmä malé autá, chcú, aby bol každý výrobca individuálne zodpovedný za splnenie cieľa a aby to nepadalo na priemysel en bloc.

„Nechceme podporovať nemecké autá,“ vyjadril sa zdroj z talianskeho automobilového priemyslu.

Na druhej strane nemeckí výrobcovia chcú, aby bol limit na emisie oxidu uhličitého založený na veľkosti a triede automobilu. „Čokoľvek iné nie je fyzicky možné a ekonomicky zdravé,“ povedal šéf BMW Norbert Reithofer.

Poľský europoslanec za socialistickú frakciu PES Boguslaw Liberadzki pre EurActiv však povedal, že autovýrobcovia majú tendenciu zveličovať čísla, keď hovoria o nákladoch pre podniky. Ako spravodajca Európskeho parlamentu a jeho Dopravného výboru o smernici Euro V., ktorá prikazuje autovýrobcom plniť environmentálne štandardy, povedal, že výrobcovia automobilov tvrdili o týchto návrhoch, že by ich stáli až 1000€ na jeden automobil, kým odhad Parlamentu bol 150€. „Priemysel nemá také problémy,“ povedal.

Nesúhlasil s tým, že Číne by padlo ľahko plniť ciele pre väčšie autá a naznačil, že by to v skutočnosti mohol byť efektívny prostriedok, ako udržať čínske autá mimo európskeho trhu.

Liberadzki tiež nesúhlasil s myšlienkou nutnosti obnovy autoparkov a povedal, že občania nových členských štátov – kde vydrží auto v priemere 13 rokov, chcú autá. „Pre nich je to sen. Na veku nezáleží. Auto je znakom úspechu. … Nemôžete ľuďom povedať, aby tak nerobili,“ povedal. Povedal tiež, že autoparky budú obnovené prirodzene, keď platy v nových členských štátoch dobehnú platy starých členských štátov.

Zelená mimovládna organizácia T&E vyhodnotila zvýšené náklady prechodu na úrovne oxidu uhličitého zo 400g/km na 12g/km na 600€ a tvrdí, že akékoľvek náklady navyše by boli rýchlo pokryté v dôsledku nižšej spotreby paliva. T&E obviňuje priemysel z pokusu o presun zodpovednosti dovolávaním sa „integrovaného prístupu“.

Ďalšie kroky:

Prvá polovica roku 2008: Komisia príde s legislatívnym návrhom, týkajúcim sa zníženia emisií oxidu uhličitého z automobilov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA