Blair hovoril o nástupcovi Kjóta

V novom pláne boja proti klimatickým zmenám britská vláda priznala, že do roku 2010 nesplní vlastný plán 20% redukcie sleníkových plynov. Deň na to britský premiér Tony Blair vyslovil potrebu priajatia novej globálnej dohody, ktorá by bola nástupkyňou Kjótskeho protokolu.

 

Krátka správa

Na návšteve Nového Zélandu Blair prisľúbil prácu na novej medzinárodnej rámcovej dohode, ktorá by v roku 2012 nahradila Kjótsky protokol, ktorému vtedy vyprší platnosť. K novej dohode by mali pristúpiť aj Čína, IndiaUSA. Dôraz by mala klásť na rozvoj nových technológií, ktoré by, podľa britského premiéra, bojovali s klimatickými zmenami. Blair povedal: „Potrebujeme technologickú revolúciu porovnateľnú s internetom“.

Jeho vyjaderenia nasledovali po tom, čo britská vláda prezentovala plány na nový program klimatických zmien a nové ciele národného programu obchodu s emisiami. Ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a regionálne záležitosti (DEFRA) vyžaduje prísnejšie emisné obmedzenia pre priemysel, viac prostriedkov pre biopalivá, tvrdšiu reguláciu výstavby a špeciálne kroky na zaistenie efektívnosti domácností.

Britská priemyselná lobby (CBI) kritizovala vládne plány. Priemysel „nemôže zniesť väčšiu časť tohto bremena. Zo všetkých redukcií emisií, ktoré Británia dosiahla od roku 1990, je priemysel zodpovedný za 80%”.

Zdôraznením potreby technologických riešení klimatických zmien sa Blair dostal na rovnakú názorovú pozíciu ako vláda USA, ktorá upustila od Kjótskeho protokolu a ktorá nie je zo strachu o narušenie svojej ekonomiky ochotná pristúpiť na výraznú redukciu emisií skleníkových plynov.

Niektoré americké mestá a štáty zaujímajú aktívnejší prístup k problému klimatických zmien a prijali politické kroky na zníženie emisií. Vplyvný časopis Time vydal špeciálne číslo o probléme klimatických zmien s výstražným titulkom: „Globálne otepľovanie. Je čas na obavy. Veľké obavy“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA