Blairova kontroverzná energetická politika

Jadrová energia, obnoviteľná energia a efektívna energia sú „späť na agende a mstia sa“, povedal britský premiér Blair, čím zažal kontroverznú diskusiu o voľbe jadrovej energie a súčasti dlhodobého energetického mixu krajiny.

 

Pozadie:

Na európskej úrovni naštartovali rastúce ceny ropy a zemného plynu, narastajúca závislosť na niekoľkých externých dodávateľoch (najmä OPEC a Rusko) a prítomnosť globálneho otepľovania diskusiu o potrebe európskej energetickej politiky. Komisia spustila širokú verejnú diskusiu zverejnením Zelenej knihy o energii 8. marca 2006 (pozri linky EurActivu).

Otázky:

Tony Blair načrtol hlavnú orientáciu budúcej energetickej politiky krajiny 16. mája a povedal, že musia byť prijaté dlhodobé rozhodnutia teraz, aby sa krajina vyhla „vážnemu zanedbaniu svojej povinnosti voči budúcnosti tejto krajiny“.

„Dvojitý tlak zmeny podnebia a energetickej bezpečnosti dvíhajú energetickú politiku na vrchol agendy vo Veľkej Británii a vo svete,“ povedal britský premiér.

„Do roku 2025, ak sa súčasná politika nezmení, dôjde k dramatickej medzere medzi našimi cieľmi znížiť emisie oxidu uhličitého; budeme ťažko závislí na zemnom plyne; súčasne sa dostaneme od 80/90% sebestačnosti na zemnom plynu k 80/90% závislosti na importe zo zahraničia, najmä z Blízkeho východu, Afriky a Ruska,“ povedal.

„Tieto fakty kladú späť na agendu, a to s pomstou, otázky nahradenia jadrových elektrární, veľký tlak na obnoviteľné zdroje a krok smerom k zmene, pokiaľ ide o efektívnejšie využívanie energie, angažujúc ako biznis, tak aj spotrebiteľov.“

Na úrovni EÚ otvorila Komisia diskusiu o budúcej spoločnej európskej energetickej politike zverejnením Zelenej knihy v marci 2006.

Návrhy zahŕňajú otvorenie európskych trhov s plynom a elektrickou energiou a vystupňovanie vzťahov s hlavnými dodávateľmi ako Rusko a OPEC.

Ďalšímí kľúčovými návrhmi sú podpora obnoviteľných zdrojov energie, efektivitu energie a výskum nízkouhlíkových technológií.

Členské štáty EÚ sa však už jasne vyjadrili, že nebudú tolerovať narúšanie národnej suverenity, najmä v otázkach tvrdých politických rozhodnutí ako možnosti zvoliť si jadrovú energiu.

Pozície:

Konfederácia britského priemyslu CBI sa vyjadrila,  že „premiér má absolútnu pravdu, keď kladie jadrovú energiu na agendu do budúcnosti“.Šéf CBI Sir Digby Jones povedal, že sú potrebné „statočné rozhodnutia“, aby „pomohli realizovať biznisu a spotrebiteľom bezpečnú a dostupnú energiu v dlhodobom horizonte – tak, aby nešla na úkor životného prostredia“.

„Nové jadrové stavby nemusia byť na úkor obnoviteľných zdrojov – oba môžu mať miesto v zabezpečovaní ponuky energie pre Veľkú Britániu v 21. storočí,“ povedal Jones. „Nech je energetický mix zdrojov akýkoľvek, veľký krok k efektívnejšej energii vo všetkých sektoroch je tiež podstatný,“ dodal.

Foratom, obchodné združenie, reprezentujúce európsky jadrový priemysel, privítalo to, čo opisuje ako „nový jadrový úsvit vo Veľkej Británii“. Po Fínsku a Francúzsku je Veľká Británia treťou európskou krajinou, ktorá začala s národným prehodnotením energie, ktoré podporuje jadrovú energiu v energetickom mixe, ktorý zahŕňa obnoviteľné zdroje, ako najlepšiu možnosť, ako zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie a výzvy zmeny podnebia,“ povedal Dr, Peter Haug, generálny riaditeľ Foratom-u.

Haug povedal, že obnovený záujem o jadrovú energiu v Európe „by mal povzbudiť EÚ, aby poskytla dodatočné úvahy o jadrovej politike vo svojej spoločnej energetickej politike“.

V správe, zverejnenej len niekoľko dní pred prejavom Tonyho Blaira, sa WWF vyjadrila, že Veľká Británia by mohla naplniť svoje energetické potreby budúcnosti bez toho, aby sa uchýlila k jadrovej energii. Správu, ktorú vypracovali nezávislí konzultanti ILEX, tvrdí, že „zvýšením obnoviteľnej energie a znížením plytvania energiou by mohol britský energetický sektor znížiť emisie do roku 2025 o 55%“.

„Energetická priepasť, o ktorej sa mnoho hovorí, je jednoducho mýtus, ktorý sa večne objavuje s cieľom ospravedlniť opätovné uchýlenie sa k jadrovej energii,“ povedal Keith Alcott, šéf programu WWF vo Veľkej Británii pre program proti zmene podnebia.

Ďalšie kroky:

  • energetická previerka v o Veľkej Británii bude ukončená v lete 2006
  • 24. september 2006: konečný termín verejnej konzultácie Zelenej knihy EÚ o energetickej politike

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA