Britský parlament odmietol jadrovú energiu

Jadrová energia nemôže prispieť k potrebnému zvýšeniu energetickej kapacity, ani k zníženiu emisií oxidov uhlíka. Tvrdí to správa publikovaná britským Parlamentným výborom pre environmentálny audit.

 

Krátka správa

Obnoviteľné zdroje a energetická efektivita sú kľúčom k zabezpečeniu dodávok energie, a nie jadrová energetika – tvrdí to správa pripravená vplyvným výborom britskej dolnej komory parlamentu a prezentovaná 16. apríla. Správa Výboru pre environmentálny audit s názvom „Nechať svetlá zapálené: nukleárna energia, obnoviteľné zdroje a klimatické zmeny“ kritizuje Blairovu vládu za to, že je príliš zameraná na jadrovú energetiku a prejavuje nedostatočnú iniciatívu v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektivity.

„Jadrová energia nemôže prispieť ani k potrebe väčšej výrobnej kapacity, ani k redukcii oxidov uhlíka, nakoľko nemôže byť proste dostatočne skoro vybudovaná“, podčiarkuje správa. Odporúča preto stavbu väčšieho množstva elektrární na zemný plyn a podstatný nárast využívania obnoviteľných zdrojov. Poukazuje tiež na ďalšie problémy spojene s využívaním jadra – dlhodobé problémy so skladovaním odpadu, akceptovateľnosť verejnosťou, dlhodobá dostupnosť uránu, a emisie oxidov uhlíka spojené s palivovým cyklom v atómových elektrárniach.

Premiér Blair sa však očividne stavia za myšlienku oživenia využívania jadrovej energie. V prejave v pondelok 17. apríla naznačil, že bude tlačiť na spustenie novej generácie jadrových elektrární, napriek záverom správy výboru.

Pri stále vyšších cenách ropy je jasné, že debata obnovení využívania jadrovej energie, ktoré bolo v posledných rokoch v Európe skôr na ústupe, ešte len začala. Zelená kniha o európskej energetickej politike, ktorú EÚ nedávno vydala, necháva toto rozhodnutie na národné štáty.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA