Brusel narýchlo schvaľuje záchranu bánk

Európska komisia v stredu schválila záchranný plán pre britský hypotekárny pôžičkový dom Bradford & Bingley a to isté urobí v najbližších dňoch pre belgicko-holandskú banku Fortis.

Je očividné, že v snahe zachrániť európsky bankový sektor uplatňuje Komisia zvyčajne prísne pravidlá o štátnej pomoci veľmi flexibilne. Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes v stredu vyhlásila, že jej v prípade „mimoriadne závažných okolností“ zmluvy EÚ flexibilitu dovoľujú. Hneď však dodala, že pravidlá štátnej pomoci sú kľúčom pre vytvorenie spravodlivého prostredia pre európske podniky, a sú „súčasťou riešenia, nie problémom“.

Komisia povolila britským úradom zachrániť Bradford & Bingley do 24 hodín od predloženia plánu. Podľa Kroes to bola „rekordná“ rýchlosť, keďže rozhodovanie o štátnej pomoci zvyčajne trvá omnoho dlhšie. Londýn má teraz šesť mesiacov na to, aby Komisii predložil plán reštrukturalizácie, alebo likvidácie B&B. Brusel následne vyhodnotí poskytnutú štátnu pomoc a možné narušenie konkurencie, ktoré spôsobila, „ako vec najvyššej priority“.

V stredu začala Komisia vyšetrovanie reštrukturalizácie nemeckej banky WestLB, ktorá prešla v apríli podobnými problémami, ako teraz B&B či Fortis. V tom čase Brusel schválil dočasný záchranný plán nemeckej vlády a tak teraz preskúma predložený plán revízie štruktúry banky. Komisia už naznačila, že v prípade WestLB si hodnotenie vyžiada nejaký čas.

Na druhej strane, rozhodnutie o záchrane banky Fortis balíkom 11,2 miliárd eur od vlád Beneluxu je vecou niekoľkých hodín, maximálne dní. Komisia čakala na notifikáciu od zúčastnených krajín, no hovorca komisárky Kroes naznačil schválenie plánu prakticky už začiatkom týždňa: „Veríme, že opatrenia budú v súlade s pravidlami. Nakoľko sme v kontakte s autoritami a oni majú záujem počúvať nás, neexistuje dôvod myslieť si, že nebudú rešpektované pravidlá konkurencie a štátnej pomoci“, povedal v utorok.

Komisia očakáva notifikáciu národných vlád aj v prípade záchrany francúzsko-belgickej Dexia banky a nemeckého hypotekárneho domu Hypo Real Estate. Írska vláda musí vysvetliť opatrenia prijaté na ochranu vkladov v šiestich írskych bankách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA