Brusel povolil štátnu pomoc belgickým bankám

Európska komisia povolila avizovanú štátnu pomoc finančnej skupine Dexia zo strany Belgicka, Francúzska a Luxemburska. Zelenú dostali aj belgické garancie pre Fortis bank.

Po tom čo kríza naplno zasiahla belgický finančný trh a Dexia sa dostala do vážnych problémov, Komisia povolila Belgicku avizovanú štátnu pomoc vo výške €4,5 miliardy v rámci európskych pravidiel o štátnej pomoci. K záchrannému balíku sa pripojí aj Francúzsko a Luxembursko, pre ktoré by kolaps Dexie znamenal vážne riziko.

Belgická finančná skupina Dexia je aktívnym hráčom v bankovom aj poisťovníckom sektore. Koncom júna 2008 mala trhovú kapitalizáciu vo výške €11.7 miliárd. Skupina sa špecializuje najmä na pôžičky pre lokálne autority, má však aj 5,5 milióna bežných zákazníkov z ktorých 4 milióny sú Belgičania.

Začiatkom októbra sa tri spomínané členské štáty dohodli na spoločnom garančnom mechanizme v pomere – 60,5 % Belgicko, 36,5 % Francúzsko a 3 % Luxembursko. Komisia pomoc považuje za záchranné opatrenie na dobu šiestich mesiacov. Pokiaľ bude kríza pokračovať, toto obdobie sa môže predĺžiť.

Komisia zároveň podporila belgické štátne garancie pre Fortis Bank. Rovnako nesmú porušiť európske pravidlá o štátnej pomoci. Vládny stimul by mal banke pomôcť „prežiť“ dôsledky krízy a zabrániť serióznejším problémom belgickej ekonomiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA