Brusel varuje eurozónu pred rizikami demografického vývoja

Eurozóna je v súčasnosti na vrchole svojho rastu. Vlády musia tieto dobré časy využiť na konsolidáciu verejných financií a uskutočnenie štrukturálnych reforiem, ktoré pomôžu čeliť problémom plynúcim zo starnutia populácie. Takéto varovanie vyjadrila Komisia vo svojej pravidelnej výročnej správe o ekonomike.

Krátka správa

V roku 2006 dosiahol rast eurozóny hodnotu 2,7%, čo je najvyššia hladina od roku 2000. Toto číslo je zároveň vysoko nad dlhodobým priemerom rastu. Súčasne klesla aj miera nezamestnanosti na úroveň 7,5% – najnižšiu úroveň za posledných 15 rokov. Zároveň bolo vytvorených 2 milióny pracovných miest.

Podľa druhej výročnej správy o ekonomike a eure publikovanej 3. mája 2007, Komisia tvrdí, že táto ekonomická výkonnosť „čiastočne reflektuje súčasný cyklický obrat, ale môže rovnako svedčiť o začiatku efektívnosti štrukturálnych reforiem.“

Správa nalieha na 13 krajín eurozóny, aby naďalej stimulovali takto vysoký rast znižovaním rozpočtových deficitov a verejného dlhu, dodržiavaním Paktu stability, implementovaním dodatočných štrukturálnych reforiem, najmä v oblasti trhu práce a v systéme zdravotníctva.

Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti, povedal: „Politici musia kuť, pokiaľ je kov horúci.“

Na druhej strane, Európe musí nájsť spôsob, ako zvyšovať svoj potenciál pre hospodársky rast v situácii, keď čelí významným zmenám v demografickej štruktúre, teda keď starne jej populácia. Do prvej polovice tohto storočia bude pomer nasledovný: na jedného dôchodcu budú pripadať len dve pracujúce osoby. Vzhľadom na súčasný trend to znamená, že ekonomický rast bude takto limitovaný maximálne na úroveň 1%. Ide o odhad pre obdobie 2031-2050.

Správa konštatuje, že prispôsobovaním daňového systému a smerovaním vládnych výdavkov k vzdelávaniu a podpore výskumu a rozvoja (R&D) je možné zvýšiť produktivitu a potenciál pre ďalší hospodársky rast.

Dokument zároveň nalieha na krajiny eurozóny, aby sa chopili líderstva v riešení medzinárodných problémov. Takýmto prístupom by mohli efektívne čeliť problému nevyváženosti globálnej obchodnej bilancie, ktorú experti označujú za potenciálny zdroj krízy na finančných trhoch, ktoré by mohli v konečnom dôsledku viesť k recesii a k rozvratu systému celosvetového obchodu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA