Brusel žiada „zásadné zmeny“ v energetickom výskume

Európska komisia požiada lídrov EÚ aby na summite koncom tohto týždňa podporili Strategický energetický technologický plán. Jeho cieľom je posunúť EÚ k „nízkouhlíkovej“ ekonomike. Národné záujmy však môžu opäť raz potopiť ambície EU.

Pozadie

Komisia načrtla plány budúcej stratégie energetického výskumu v EÚ už vo svojom klimaticko-energetickom balíčku, zverejnenom 10. januára 2007.

Návrh s názvom „Smerom ku európskemu strategickému technologickému plánu (SET-Plan)” sa snaží opatrne hľadať rovnováhu medzi ambíciami a skromnosťou, nakoľko si Brusel uvedomuje, že výskumná politika je stále pevne zakorenená na národnej úrovni.

Plán preto nenavrhuje nové radikálne iniciatívy ale snaží sa stavať na súčasných nástrojoch, ako je rámcový výskumný program EÚ (FP7), Európska technologická platforma, či Európsky technologický inštitút. A – minimálne zatiaľ – sa nesnaží navrhovať na dosahovanie cieľov nové rozpočtové prostriedky EÚ.

Otázky

Na summite 8.-9. marca v Bruseli povie Komisia lídrom EÚ, že sú súčasné iniciatívy v oblasti energetického výskumu a vývoja nedostatočné, ak chceme čeliť dvojitej výzve klimatických zmien a bezpečnosti energetických dodávok.

„“Všetko po starom“ nie je alternatívou“, vyhlásila exekutíva EÚ 10. januára 2007 v dokument, ktorý načrtával možné smery energetickej budúcnosti. „Súčasné trendy a ich projekcia do budúcnosti demonštrujú, že jednoducho nerobíme dosť veľa.“

„Všetky členské krajiny majú vlastný výskumný program v oblasti energetiky, väčšinou majú rovnaké ciele a zameranie na rovnaké technológie“, tvrdí Komisia. Dodáva, že dodatočný verejný a súkromný výskum „dopĺňa obraz roztrúsených, fragmentovaných kapacít nedosahujúcich kritickú masu“.

Dokument porovnáva rozpočet na energetický výskum v EÚ a USA. Zatiaľ čo v EÚ (FP7 a výskumný nástroj Euratom) je 886 miliónov eur ročne v 2007-2013, americký Zákon o energetike navrhuje 4,4 miliardy dolárov pre rok 2007, 5,3 miliardy pre 2008 a rovnakú sumu pre 2009.

V oblasti ne-jadrového výskumu (obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť) určila EÚ na obdobie 2007-2013 1,75 miliardy eur, teda asi 168 miliónov eur ročne.

„Ak chceme byť schopní konkurovať na globálnych trhoch, musia Európska únia aj členské štáty zvýšiť investície“, podčiarkuje Komisia.

Jarným summit EÚ býva tradične venovaný otázke ekonomickej konkurencieschopnosti a inováciám, tento rok však budú hlavnými otázkami energetika a klimatické zmeny. Výzva je obrovská – ak chceme obmedziť rast globálnej teploty na maximálne 2°C, podľa Bruselu musia byť emisie skleníkových plynov znížené o 50%. To však predpokladá 60-80% zníženie emisií v Európe a iných priemyselne vyspelých krajinách (nakoľko u rozvojových krajín nemožno očakávať porovnateľne vysoké redukcie).

„Ak chceme dostať energetický systém Európskej únie a celého sveta na udržateľnú cestu… potrebujeme zásadnú zmenu európskych energetických technologických inovácií, od základného výskumu, až po aplikovaný“, poukazuje Komisia.

Zmenu má priniesť práve Európsky strategický energetický technologický plán (SET-Plan). Podľa názoru Komisie by sa mal plán zamerať na široké portfólio technológií rozvíjaných v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Medzi takýmito rozsiahlymi iniciatívami by mali byť:

  • biorafinérie,
  • udržateľné technológie spracovania uhlia a zemného plynu,
  • palivové články a vodíkové pohony,
  • IV. generácia jadrových reaktorov.

„Strategickým prvkom tohto plánu bude identifikovanie tých technológií, pre ktoré je nevyhnutné, aby Európska únia ako celok našla silnejší spôsob mobilizovania zdrojov“, tvrdí Komisia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA