Bude poľnohospodárska politika EÚ transparentná?

Návrh na odkrytie totožnosti prijímateľov európskych fondov, najmä farmárov a rybárov, bude pravdepodobne proti srsti niektorým členským štátom na čele s Francúzskom, ktoré už dnes vyžaduje utajenie poľnohospodárskych platieb.

 

Pozadie

V Komuniké, ktoré vydal komisár pre transparentnosť a administratívne záležitosti, Siim Kallas navrhol, aby vznikla Európska iniciatíva transparentnosti so zameraním na 4 oblasti:

  • zvyšovanie informatizácie o prijímateľoch európskych fondov

  • boj proti defraudáciám

  • lobovanie pre transparentnosť

  • etické štandardy a zodpovednosť európskych zákonodarcov

Otázky

Podpredseda Komisie Siim Callas naštartoval v stredu 3. mája diskusiu o tom, či by mali členské štáty odhaliť prijímateľov európskych prostriedkov z balíka 86,6 miliárd eur, ktoré sú rozdelované každoročne medzi farmárov, rybárov a mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú humanitárne projekty v zahraničí.

Komisár predstavil „Zelenú knihu” o Európskej iniciatíve transparentnosti a povedal, že bol „prekvapený” malým množstvom informácií o týchto problémoch, ktoré sú verejne dostupné.

Komisia tvdrí, že poskytovanie informácií o prijímateľoch európskych preňazí, ktoré využívajú spolu s členskými štátmi, sú už v kompetencii národných vlád. Komisia poukazuje aj na to, že „akékoľvek odhalenie totožnosti je ponechané na ich voľné uváženie”.

V stávke je Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), ktorá ročne zhltne 40% z ročného rozpočtu Únie, ktorého celková výška je 100 miliárd eur.

Francúzsko (22% celkovej sumy CAP v roku 2004), Španielsko (15%) a Nemecko (14%), ktoré v súčasnosti dostávajú najšťavnatejšie sústo poľnohospodárskych dotácií sa už vyjadrili, že nezverejnia informácie o prijímateľoch. Z veľkých prijímateľov poľnohospodárskych peňazí ohlásili zverejňovanie informácií len Taliansko (12%) a Veľká Británia (9%).

Pozície

analýze, ktorú minulý rok vydalo Centrum pre európske politické štúdie (CEPS) prepojil prof. Richard Baldwin (Graduate Institute of International Studies v Ženeve) odmietnutie ústavnej zmluvy vo Francúzsku s nerovnou distribúciou CAP.

Podľa Baldwina ide vo Francúzsku štvrtina z celkovej sumy vyčlenenej na CAP menšine najväčších a najbohatších farmárov (5%). Naopak, dve pätiny malých farmárov dostávajú spolu len 5% dotácií z CAP.

Baldwin povedal: „Desaťročia manipulovala francúzska politická elita imidž malých farmárov na to, aby obrovské dotácie mohla rozdávať poľnohospodárskej elite – priemyselným farmárom a bohatým majiteľom pôdy. Je to presne tá kategória prístupov „my vieme úplne presne, čo je pre vás dobré”, ktorú Francúzi odmietajú”.

Podľa Stáleho zastúpenia Francúzska pri EÚ v Bruseli nie je zoznam prijímateľov CAP zverejnený vo Francúzsku kvôli zákonu o ochrane údajov. Hovorca Nicolas de la Granville povedal, oficiálna reakcia Francúzska na Zelenú knihu príde v najbližších týždňoch.

Nasledujúce kroky

  • 31. august 2006: uzávierka verejných konzultácií o Zelenej knihe

  • EurActiv bude informovať o reakciách na Iniciatívu o transparentnosti v ďalších článkoch

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA