Česi si na euro počkajú

Česká republika odkladá prijatie eura, prezident Českej národnej banky Zdeněk Tuma považuje za podmienku hlbokú reformu verejných financií.

Krátka správa

Vláda premiéra Mirka Topolánka zrušila plán prijať euro do roku 2010, nový pevný dátum nestanovila. Česká republika sa tak pridala k novým členským krajinám ktoré buď odložili, alebo na neurčito odsunuli vstup do eurozóny – ako Poľsko, Maďarsko či Estónsko. Slovensko zatiaľ stále plánuje prijať euro k 1.1. 2009.

Dôvodom sú predovšetkým problematické verejné financie. Napriek zdravému ekonomickému rastu (6,1% v minulom roku) nespĺňa Česká republika Maastrichtské kritériá. Minulý rok pred voľbami narástli výdavky vlády o asi 1,5% HDP a tento rok by mal rozpočtový deficit dosiahnuť 4% – čo je viac ako 3% povolené pre vstup do eurozóny.

Prezident Českej národnej banky (ČNB) v interview pre Financial Times kritizoval predchádzajúcu i súčasnú vládu za to, že ekonomický rast nevyužila na realizáciu reforiem. Verejné financie boli podľa neho stabilizované, napriek vysokým výdavkom, len vďaka rastu príjmov zabezpečenému celkovým rastom ekonomiky. Takýto vývoj však považuje za riskantný, pretože „ak sa hospodárstvo spomalí, nebudeme mať manévrovací priestor“.

V tejto chvíli nie je Tuma schopný určiť žiaden náhradný dátum pristúpenia k eurozóne. Všetko bude podľa neho závisieť od hĺbky reforiem pripravených Topolánkovou vládou. Premiér už naznačil, že zavedie 15% rovnú daň z príjmu, nijak však nešpecifikoval rozsah znižovania výdavkov – napríklad pri reforme dôchodkov či sociálneho systému.

ČNB bude hodnotiť možnosti prijatia eura opäť v lete tohto roku, kedy už bude možné odhadnúť aj dopady reforiem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA