Čiernomorský ropovod potečie od roku 2012

3. apríla 2007 päť juhoeurópskych krajín podpísalo spoločne s Komisiou deklaráciu o vybudovaní ropovodu, ktorý by už v roku 2012 privádzal ropu z oblasti Čierneho mora na stredoeurópsky trh. Ide o krok, ktorý má prispieť k menšej energetickej závislosti EÚ.

Krátka správa

Zmluva o prepojení čiernomorského prístavu Constanta (Rumunsko) a ropného uzlu Trieste (Taliansko) bola podpísaná v Záhrebe ministrami Talianska, Chorvátska, Slovinska, Srbska a Rumunska. Dohodu podpísal aj komisár pre energetiku Andris Piebalgs.

Očakáva sa, že ropovod bude dobudovaný do roku 2012 a náklady na jeho výstavbu sa vyšplhajú do výšky 2,6 mld. eur. Uviedli to vo svojom odhade finanční experti.

Na rozdiel od iných projektov, ktoré nepočítajú s prechodom cez úžinu Bospor, tento 1.300 km dlhý „Paneurópsky ropovod“ bude priamym prepojením Čierneho mora s kontinentálnym ropovodným systémom. Očakáva sa, že jeho prepravná kapacita bude približne 100 mil. ton kaspickej ropy ročne.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), súčasný import ropy EÚ má nasledovnú štruktúru: 51% ropy pochádza z Blízkeho východu a Severnej Afriky a ďalších 23% pochádza z Ruska. Vízia nového ropovodu má pre EÚ „veľkú strategickú dôležitosť.“

Komisár Piebalgs sa o ropovode vyjadril ako o „dobrom príklade pozdvihnutia spolupráce medzi členmi „energetickej komunity.““ Podľa jeho slov, ropovod prispeje aj k odbremeneniu úžiny Bospor od prehustenej premávky tankerov. Tým sa zníži potenciálne riziko ekologickej katastrofy v prípade nehody.

Výstavba nového ropovodu je doplnkom projektu Nabucco, ktorého cieľom je zásobovanie západnej Európy zemným plynom z Kaspického regiónu. Nabucco by mal byť dobudovaný taktiež do roku 2012. (Viac o plynovode Nabucco: EurActiv 27/6/2006)

V súčasnosti existuje viacero konkurenčných projektov pre transport ropy z Kaspickej oblasti. Na začiatku tohto roka sa Rusko, Grécko a Bulharsko dohodli na výstavbe ropovodu prepájajúceho bulharský prístav Burgas s gréckym prístavom Alexandropolis, ktorého cieľom je opäť odľahčenie tankerovej záťaže Bosporskej úžiny. V konečnom dôsledku však bude jeho výstavba znamenať väčšiu energetickú závislosť EÚ na Rusku. (Viac o tomto ropovode: EurActiv 16/3/2007)

11. apríla 2007 bude Komisia prezentovať novú regionálnu politiku spolupráce v oblasti Čierneho mora – „Black Sea Synergy.“ Ide o iniciatívu v oblasti Európskej politiky susedstva. Nová regionálna politika by mala posilniť stredomorskú spoluprácu a partnerstvo a zároveň by mala byť stimulom aj pre severnú dimenziu Politiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA