Členské krajiny by si mali šetriť na horšie časy

Prvá implementačná správa o reformovanom Pakte stability a rastu ukazuje, že členské krajiny nedokázali konsolidovať svoje rozpočty a „šetriť na zlé časy“ ani teraz, keď už ekonomika rastie.

 

Krátka správa

Prvá správa Komisie o implementácii revidovaného Paktu stability a rastu (SGP) ukazuje jasné zlepšenia, najmä v súvislosti s procedúrou nadmerného deficitu, jeho identifikáciu a nápravu v rámci realistických termínov.

Nakoľko je však hlavným cieľom SGP zabezpečenie zdravého strednodobého stavu verejných financií, Komisia je mierne znepokojená výsledkami v „preventívnom pilieri“ paktu. V marci 2005 sa totiž členské krajiny zaviazali, že využijú nečakané rozpočtové príjmy v obdobiach silného rastu a zníženie dlhu a deficitu. Podľa Komisie nebol ntento sľub dodržaný, napriek súčasnému ekonomickému zotaveniu.

„Najťažšou vecou… je zabezpečenie dobrej rozpočtovej pozície v strednodobom meradle zintenzívnením snáh o konsolidáciu v čase, keď je teraz situácia lepšia“, povedal Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia. Podobné opatrenia však predpokladajú politicky nepopulárne kroky – napríklad dôchodkovú reformu – ktoré musia politici realizovať aby „si vytvorili bezpečný priestor pre manévrovanie v zlých časoch“.

Znižovanie výdavkov nie je určite na programe dňa vlád, ktoré sú zostavené z krehkých koalícií, či očakávajú voľby – ako Taliansko, Francúzsko a čiastočne Nemecko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA