Cyprus a Malta prijmú euro v 2008

EÚ dala Cypru a Malte zelenú pre vstup do eurozóny. Spoločnú menu tak bude v budúcom roku používať už 18 krajín.

Krátka správa

Komisia, podporená Európskou centrálnou bankou, 16. mája 2007 navrhla rozšírenie eurozóny v roku 2008 o Cyprus a Maltu. Obe krajiny splnili Maastrichtské kritériá – nízky rozpočtový deficit a verejný dlh, stabilita meny a konvergencia úrokových mier.

Komisár pre hospodárske a menové otázky Joaquín Almunia vyhlásikl, že obe krajiny dosiahli „vysoký stupeň ekonomickej konvergencie s eurozónou“.

Obe krajiny dúfajú, že prijatie eura podporí turistický ruch a zahraničné investície.

Konečné rozhodnutie je však na členských krajinách. Tie sa 9.-10. júla rozhodnú, či stredomorské krajiny prijmú do eurozóny a stanovia na prechodné obdobie pevný výmenný kurz pre cyperskú libru a maltézsku líru.

Prvou novou členskou krajinou, ktorá prijala euro, bolo Slovinsko (1. januára 2007). Slovensko plánuje prechod na spoločnú menu k 1. januáru 2009.

Komisia tiež odporučila ukončenie procedúry nadmerného deficitu pre Nemecko, Grécko a Maltu, pretože dostali deficit pod 3% HDP.

Almunia vyhlásil: „Náprava deficitu Nemeckom je veľmi dôležitá pre dôveryhodnosť Paktu stability a rastu.“ Nemecko predtým porušilo pravidlá po štyri roky za sebou.

Procedúra nadmerného deficitu sa teraz vedie proti siedmym krajinám: Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Slovensku, Británii, Portugalsku a Taliansku, pričom len posledné dve sú členmi eurozóny, takže im môžu hroziť sankcie (pri porušení pravidiel po tri roky za sebou).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA