Cyprus chce prijať euro v roku 2008

Podľa Európskej komisie by sa mohol Cyprus stať ďalším členským štátom EÚ, ktorý sa pripojí k eurozóne. Vyhliadky na prijatie eura v tejto krajine vyzerajú zatiaľ sľubne.

Krátka správa

Hovorkyňa Komisie Amelia Torres 13. februára 2007 potvrdila, že Cyprus oficiálne požiadal a pripojenie sa k Ekonomickej a menovej únii (EMÚ). Torres dodala, že časový harmonogram prijímania eura by mohol byť podobný ako tomu bolo v prípade pristupovania Slovinska k EMÚ. Slovinsko sa pripojilo k eurozóne v januári 2007 a stalo sa tak prvým z nových členských krajín únie pochádzajúcich zo Strednej a Východnej Európy.

Komisia a Európska centrálna banka (ECB) prijmú správu o pripravenosti Cypru na prijatie eura niekedy v polovici mája. Definitívne rozhodnutie o pripojení sa Cypru k EMÚ v roku 2008 by mohlo byť prijaté začiatkom júna tohto roku ministrami financií.

Cyprus má dôvod na optimizmus. Podľa ekonomickej analytičky Jennifer Upham, miera hospodárskeho rastu v eurozóne stúpa a ani rok 2007 by nemal byť v tomto smere výnimkou.

Na druhej strane Komisia neustále hodnotí stabilitu a konvergenčné programy tretej skupiny členských krajín EÚ: Grécka, Portugalska, Estónska, Litvy, Švédska a Veľkej Británie.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia sa vyjadril, že Grécko a Portugalsko spravili významné pokroky v prispôsobovaní svojich rozpočtov kritériám eurozóny. Rovnako však poukázal na potrebu vyvinúť silné úsilie na konsolidáciu verejných financií.

Slovensko avizovalo snahu prijať euro už za vlády Mikuláša Dzurindu. Vtedajší minister financií Ivan Mikloš na konferencii “euromoney,” organizovanej v januári 2004, prehlásil, že Slovensko prijme euro, keď si bude isté, že dokáže stále plniť maastrichtské kritériá. Dnes sa za reálny považuje rok 2009. Tento cieľ viackrát potvrdil aj súčasný slovenský premiér Robert Fico.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA