Davos pomohol globálnym obchodným rokovaniam

Asi 30 ministrov z najväčších svetových ekonomík vdýchlo nový život globálnym obchodným rokovaniam, keď sa v Davose dohodli na ich opätovnom naštartovaní.

Pozadie

Ministri obchodu z 30 kľúčových krajín sa dohodli na opätovnom začatí multilaterálnych obchodných rokovaní, zmrazených od júla 2006. Stretli sa popri pravidelnom Svetovom ekonomickom fóre, 27. januára 2007 v Davose.

Zablokovanie obchodných rokovaní spôsobila najmä neochota EÚ a USA dohodnúť sa na podstatnejších zníženiach poľnohospodárskych ciel a subvencií, na čo rozvojové krajiny reagovali neochotou otvoriť svoje trhy priemyselným tovarom a službám.

Otázky

Ministri sa v Davose dohodli, že sa vyjednávači vrátia k rokovaciemu stolu a pokúsia sa situáciu rozuzliť ešte predtým ako vyprší platnosť mandátu, ktorý má pre vedenie rokovaní vo WTO americká vláda od Kongresu (do 30. júna 2007). Len s týmto mandátom bude možné implementovať dohodu v USA bez toho, aby bol Kongres schopný meniť jej znenie článok po článku.

Dosiahnutie dohody pred týmto dátumom je však veľmi nepravdepodobné. Americká vláda však verí, že ak bude v hre dostatočne veľa, Bushovej vláde obnoví rokovacie právomoci aj nový demokratický Kongres.

Podľa International Herald Tribune vyjadrili ministri obchodu optimizmus, že pokrok bude dosiahnutý v najbližších mesiacoch zameraním sa na rokovania „produkt po produkte“, namiesto „veľkých otázok“, ako sa to dialo doteraz.

Takýto prístup by mal odvrátiť pozornosť od otázok, v ktorých neboli jednotliví členovia WTO zatiaľ ochotní ustúpiť – ako je požiadavka USA, aby Únia znížila svoje priemerné poľnohospodárske clá o 66%, požiadavka skupiny 20 rozvojových krajín (G-20), aby boli tieto clá znížené o 54%, tvrdenie komisára Mandelsona, že budú znížené maximálne o 51%, či tvrdý postoj Francúzska, že pôvodný návrh EÚ (o 39%) je najďalej, ako môže EÚ ísť.

Ministri následne rozhodnú, či stojí suma čiastkových výsledkov za to, aby začali tlačiť na dohodu na stretnutí všetkých ministrov WTO v Ženeve.

Pozície

Šéf WTO Pascal Lamy povedal: „Zóna postupu je na dohľad“. Dodal, že sa vráti do Ženevy aby dohliadol na čerstvé diskusie na úrovni vyjednávačov a zvolal ministrov vo chvíli, keď bdue dosiahnutý dostatočný pokrok. Upozornil však: „Nebude to zajtra.“

Myslím si, že sme opäť odštartovali.
komisár pre obchod Peter Mandelson

„Myslím si, že sme opäť odštartovali“, povedal komisár pre obchod Peter Mandelson a dodal: „Nech už je to akokoľvek, v nasledujúcich dvoch či troch mesiacoch to skončí buď úspechom, alebo prehrou.“ Varoval: „Bolo by veľmi nesprávne, ak by sme dovolili, aby nám uniklo to, čo už máme. Alternatívou nie je lepšia dohoda, ale žiadna dohodla.“

Potvrdil, že EÚ je „pripravená priblížiť sa k priemernému zníženiu poľnohospodárskych ciel, aké požadujú rozvojové krajiny z G-20. A sme pripravení urobiť to spôsobom, ktorý viditeľne prinesie nový prístup na trh všetkým exportérom a všetkým produktom. Žiadne skryté pasce.“

Zástupkyňa USA v obchodných rokovaniach Susan Schwab povedala: „Vyšla som z týchto stretnutí so skutočným pocitom optimizmu, ale aj pocitom realizmu pokiaľ ide o prácu, ktorá je ešte pred nami.“ Podľa nej budú musieť vyjednávači dosiahnuť prelom, ktorý by presvedčil Kongres, ale aj amerických farmárov, že majú záujem na dohode. „Musí to byť viac, než len dohoda na najmenšom možnom kompromise, ktorá nevytvára toky obchodu“, vyhlásila a dodala, že skutočná debata o tom, či Kongres obnoví rokovacie právomoci administratíve, začne až vtedy, keď sa objavia kontúry dohody.

Egyptský minister obchodu Rachid Mohammed Rachid bol menej optimistický: „Toto je tretie stretnutie ministrov obchodu v Davose za sebou, počuli sme na ňom rovnaké reči, a stále sa nič neudialo.“

Ak chceme dať najchudobnejším krajinám signál, že v 21. storočí majú šancu, Spojené štáty, Veľká Británia, FrancúzskoNemecko musia spraviť ústupky.
brazílsky prezident Lula da Silva

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyslovil tiež varovanie: „Ak chceme dať najchudobnejším krajinám signál, že v 21. storočí majú šancu, Spojené štáty, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko musia spraviť ústupky.“ Dodal: „Musia to pochopiť, inak nebude žiadna dohoda.“

Aftab Alam Chán, šéf kampane ActionAid pre obchod, je stále presvedčený, že pre rozvojové krajiny by bola zlá akákoľvek dohoda: „Nech sú nové rokovania ohraničené akokoľvek, od chudobných krajín sa bude stále žiadať, aby otvorili dokorán svoje ekonomiky výmenou za odrobinky od obchodných superveľmocí.“ Preto rozvojovým krajinám odporučil aby „neprichádzali k rokovaciemu stolu a odolali tlaku podpísať konečnú dohodu, ktorá len zníži počet pracovných miest a zhorší chudobu.“

Ďalšie kroky

  • 30. január 2007: americký prezident George W. Bush bude vo svojom prejave o hospodárskej politike od Kongresu žiadať, aby mu predĺžil právomoci pre globálne obchodné rokovania o ďalší rok.
  • 30. jún 2007: vyprší negociačný mandát vlády USA

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA