Debaty o použití cenných papierov EÚ silnejú

Čím viac sa Európa snaží o zabránenie najhoršej krízy od roku 1929, tým silnejú debaty o emitovaní európskych cenných papierov na financovanie kľúčových projektov a tvorbu nových pracovných príležitostí.

Jean-Claude Juncker, líder ministrov financií eurozóny sa v interview pre nemecký Bild postavil na stranu využitia cenných papierov: „Navrhujem, aby Európska komisia účelne emitovala cenné papiere a zisky investovala do rozvoja ciest, tratí a efektívneho využitia energie. Európa sa musí rovnako jednotne zachovať v snahe zmierniť dôsledky ekonomickej krízy, tak ako reagovala na dôsledky finančnej krízy.“

Cenné papiere EÚ reprezentujú nástroj na navýšenie peňažných rezerv v čase, keď je kreditný nedostatok. Vďaka nim sa netreba spoliehať na  odvody daňových poplatníkov, ale na slobodné rozhodnutia investorov a sporiteľov. Cenné papiere by mohli radikálne zmeniť spôsob financovania projektov EÚ.

Na druhej strane však tieto obligácie musia byť kryté kapitálom, čo v prípade európskych cenných papierov znamená celkový rozpočet komunity. Členské štáty sa obávajú, že tým sa zvýši ich prepojenie na spoločenstvo. Ekonomicky najsilnejšie štáty ako Francúzsko a Nemecko dlhodobo odporujú cenným papierom. Na príklade stredmorských krajín eurozóny poukazujú, že práve využitie obligácií je príčinou vysokého verejného dlhu.

Komisia má k cenným papierom vlažný postoj. Aj napriek politickej podpore myšlienky, je veľmi nepravdepodobné, že podobné využitie sa stane súčasťou balíka opatrení proti recesii, ktorý by mali prezentovať 26. novembra.  

Socialisti v Európskom parlamente podporili cenné papiere: „Európska únia má kľúčovú rolu pri napĺňaní forndov. Nemalo by teda platiť žiadne tabu. Členské štáty by mali diskutovať o možnosti emitovať cenné papiere a investovať ich do európskych projektov,“ povedala Pervenche Berès, predsedníčka parlamentného Výboru pre menové a finančné záležitosti počas minulotýždňového zverejnenia návrhu socialistov na boj proti recesii.  

Avšak konzervatívna skupina EPP-ED, najväčšia politická skupina Európskeho parlamentu, je proti myšlienke takéhoto využitia cenných papierov. Kritizujúc Junckera, ktorý je sám o sebe konzervatívec, líder skupiny EPP-ED Joseph Daul na plenárnom parlamentnom stretnutí v Štrasburgu včera (18. novembra) povedal: „Musíme zjednodušiť vnútorný trh, investovať do výskumu, silne podporiť naše malé a stredné podniky a pomôcť rodinám, ktoré sa dostali do problémov. A musíme to dokázať bez tlaku na verejné financie – napríklad považovaním cenných papierov za zdroj kapitálu.“

Europoslanci – konzervatívec Mario Mauro a taliansky socialista Gianni Pettella v súčasnosti v parlamente zbierajú podpisy pod vlastný plán, ktorý chcú predložiť pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2009. Zaoberá sa práve využitím dlhopisov na financovanie kľúčových projekov EÚ.

Ďalšie kroky:

•    26 Nov. 2008: Európska komisia by mala predstaviť detaily svojho plánu proti recesii.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA