Do Školy rodinných financií sa zapojilo 571 Slovákov

Na pilotnom modeli seminárov projektu Škola rodinných financií sa zúčastnilo spolu 571 Slovákov. Jeho cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť rodín, komunít, sociálne slabších vrstiev prostredníctvom seminárov a sprievodných akcií.

V máji 2008 bol zahájený pilotný semester seminárov projektu Škola rodinných financií. Jeho cieľom je rozvoj zručností v oblasti finančného vzdelávania, učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov s ktorými prichádzame do styku v bežnom živote a značne ovplyvňujú život rodiny.  Iniciátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska a spoločnosť Provident Finacial.

Vyučovania sa mohli zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov a cieľovou skupinou sú najmä rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy. Do programu boli zapojení nezamestnaní, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci škôl, matky na materskej dovolenke, dôchodcovia, študenti a iní. Vzdelávacie semináre dopĺňali rôzne sprievodné aktivity. V prvom semestri sa zapojilo 571 účastníkov.

Lektori odprednášali dokopy 242 hodín komunitného vzdelávania. Absolventi projektu každý účastník získal certifikát. Táto forma vzdelávania zároveň vychádza v ústrety finančne slabším Slovákom. Okrem toho, že je zadarmo, prednášajúci cestujú za záujemcami po celom Slovensku.

Finančné vzdelávanie typu Škola rodinných financií má aj preventívnu funkciu – čeliť súčasným ekonomickým a sociálnym problémom. Dôležitosť a potrebu finančného vzdelávania si uvedomuje aj Európska komisia, ktorá si ho zvolila za jednu zo stratégii, aby sa súčasná zlá hospodárska situácia spôsobila zanedbanou finančnou gramotnosťou, už viac neopakovala.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA